สรุปซื้อขายกระดานรายใหญ่ (ภาคเช้า) BTSGIF มูลค่าสูงสุด 579.16 ลบ.

สรุปซื้อขายกระดานรายใหญ่ (ภาคเช้า) BTSGIF มูลค่าสูงสุด 579.16 ลบ.

หลักทรัพย์ จำนวนรายการ ปริมาณ (หุ้น) มูลค่า (‘000 บาท) ราคาเฉลี่ย
BTSGIF 2 80,438,700 579,159 7.2
TFFIF 1 29,927,500 323,217 10.8
AOT 1 1,900,000 123,500 65
DREIT
1 6,002,618 24,010 4
TQM13C2011A 1 2,500,000 2,275 0.91
MAX <NP> 1 2,000,000 22 0.01