TRUE ออกหุ้นกู้ 4 ชุด 2.4 หมื่นลบ. ลุยขาย 9-14 ก.ค. โชว์เรตติ้ง BBB+

TRUE ออกหุ้นกู้ 4 ชุด 2.4 หมื่นลบ. ลุยขาย 9-14 ก.ค. โชว์เรตติ้ง BBB+

บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ TRUE เปิดเผยว่า บริษัทได้รับอนุมัติจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ให้เปิดขายหุ้นกู้ TRUE ครั้งที่ 3/2563 ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน และมีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ มูลค่ารวมไม่เกิน 24,000 ล้านบาท แบ่งเป็นจำนวนเสนอขายไม่เกิน 18,000 ล้านบาท และหุ้นกู้สำรองไม่เกิน 6,000 ล้านบาท

  1. หุ้นกู้ชุดที่ 1 อายุ 1 ปี 9 เดือน อัตราดอกเบี้ยคงที่ 3.00% ต่อปี จำนวนเสนอขายไม่เกิน 6,000 ล้านบาท
  2. หุ้นกู้ชุดที่ 2 อายุ 3 ปี อัตราดอกเบี้ยคงที่ 3.50% ต่อปี จำนวนเสนอขายไม่เกิน 10,000 ล้านบาท
  3. หุ้นกู้ชุดที่ 3 อายุ 4 ปี 6 เดือน อัตราดอกเบี้ยคงที่ 4.15% ต่อปี จำนวนเสนอขายไม่เกิน 8,000 ล้านบาท
  4. หุ้นกู้ชุดที่ 4 อายุ 5 ปี 6 เดือน อัตราดอกเบี้ยคงที่ 4.40% ต่อปี จำนวนเสนอขายไม่เกิน 10,000 ล้านบาท

บริษัทจะเสนอขายหุ้นกู้ดังกล่าวให้แก่ผู้ลงทุนทั่วไป (Public Offering) และ/หรือ ผู้ลงทุนสถาบัน จ่ายดอกเบี้ยทุก 3 เดือนตลอดอายุหุ้นกู้ จำนวนจองซื้อขั้นต่ำ 100,000 บาท และทวีคูณครั้งละ 100,000 บาท เปิดให้จองซื้อระหว่างวันที่ 9-10 และ 13-14 ก.ค.63 ผ่านผู้จัดการการจัดจำหน่าย 4 แห่ง ได้แก่ ธนาคารกรุงเทพ  ธนาคารกสิกรไทย  ธนาคารไทยพาณิชย์  และธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย

ด้านบริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด จัดอันดับความน่าเชื่อถือบริษัทและหุ้นกู้ในระดับ BBB+ แนวโน้มอันดับเครดิต “คงที่” เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2563

ทั้งนี้บริษัทมีวัตถุประสงค์จะนำเงินไปใช้ชำระคืนหนี้คงค้าง เป็นหุ้นกู้ที่ครบกำหนดในเดือนก.ค.63 ประมาณ 5,100 ล้านบาท และในเดือนส.ค.63 มูลค่า 10,635 ล้านบาท  รวมจำนวนเงินประมาณ 15,735 ล้านบาทภายในปี 63 และเพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในกิจการ จำนวน 8,265 ล้านบาท

ด้านนางสาวยุภา ลีวงศ์เจริญ หัวหน้าคณะผู้บริหารกลุ่ม ด้านการเงิน TRUE เปิดเผยว่า บริษัทเสนอขายหุ้นกู้ครั้งนี้เพื่อเพิ่มทางเลือกให้นักลงทุนร่วมเติบโตไปกับบริษัท ด้วยความแข็งแกร่งในฐานะผู้นำบริการสื่อสารและดิจิทัลครบวงจรของไทย โดยบริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ ทรูมูฟ เอช มีรายได้จากการให้บริการเพิ่มขึ้นเหนือกว่าค่าเฉลี่ยอุตสาหกรรม สวนทางกับผู้ให้บริการรายอื่นในอุตสาหกรรมที่มีรายได้ลดลงในไตรมาส 1/63  พร้อมเดินหน้าขับเคลื่อนองค์กรดิจิทัล เติมเต็มดิจิทัลคอนเวอร์เจนซ์ไลฟ์สไตล์  รับวิถีชีวิตรูปแบบใหม่ (New Normal)

คำค้น