สรุปซื้อขายกระดานรายใหญ่วันนี้ SKY มูลค่าสูงสุด 231.70 ลบ.

สรุปซื้อขายกระดานรายใหญ่วันนี้ SKY มูลค่าสูงสุด 231.70 ลบ.

หลักทรัพย์ จำนวนรายการ ปริมาณ (หุ้น) มูลค่า (‘000 บาท) ราคาเฉลี่ย
SKY 3 15,000,000 231,700 15.45
STA-F
1 2,000,000 50,500 25.25
BJC 1 1,007,400 38,996 38.71
FTREIT 2 2,347,400 33,568 14.3
PTTEP 1 352,000 32,296 91.75
KTB 2 3,088,000 30,880 10
WHART 2 1,911,700 29,058 15.2
MAJOR
2 2,000,000 28,400 14.2
NETBAY 3 900,000 25,200 28
BBL 1 215,200 22,381 104
SKR 2 4,750,000 21,470 4.52
DELTA 1 200,000 19,000 95
CPNREIT 1 729,800 18,172 24.9
KBANK 3 208,000 17,714 85.16
KCE13C2010A 2 40,000,000 12,200 0.3
BTS <XD> 2 1,000,000 10,200 10.2
TISCO
1 148,700 10,019 67.38
AOT 1 176,000 9,592 54.5
PTTGC 1 160,000 7,680 48
STA 1 290,000 7,323 25.25
GULF 1 200,000 6,800 34
HMPRO 1 400,000 6,000 15
MINT 1 300,000 5,670 18.9
KBANK-F
1 50,000 4,231 84.62
AEONTS
1 30,000 3,360 112
CPALL 1 46,200 3,142 68
JMT13C2011B 2 5,000,000 1,975 0.4
KKC <C>
1 4,377,429 1,970 0.45
PRM 2 110,000 968 8.8
CPALL-F 1 9,720 657 67.63
COM7 1 10,000 360 36
SCB-F 1 3,751 262 69.83
SPCG 1 10,000 187 18.7
SCC-F 1 74 28 383
APCO 1 5,000 19 3.72
BDMS-F 1 99 2 21.7