สรุปหุ้นโดนขายชอร์ตหนัก ประจำวันที่ 29 ก.ค.63

สรุปข้อมูลธุรกรรมขายชอร์ต จากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) ประจำวันที่ 29 ก.ค.63

หลักทรัพย์ ปริมาณหุ้นที่ขายซอร์ต (หุ้น) มูลค่าการขายชอร์ต (บาท) %ปริมาณการขายชอร์ตเทียบกับปริมาณการซื้อขายแบบ Auto Matching
E1VFVN3001 333,146 5,626,884 53.36%
S 1,250,000 1,912,500 11.95%
SHR 730,000 1,489,200 9.11%
STPI 238,000 1,026,920 6.28%
AU 411,800 3,618,840 6.26%
CENTEL 130,000 2,847,000 5.21%
BCP 50,000 990,000 4.34%
CBG 562,500 70,190,650 3.99%
PTT 1,112,700 42,927,125 3.81%
PTTEP 385,400 35,490,225 3.69%
ERW 203,100 689,416 3.63%
SCB 265,400 18,562,775 3.19%
BH 54,000 6,131,000 2.96%
VGI 170,400 1,189,310 2.96%
HMPRO 691,800 10,632,950 2.93%
CPALL 733,700 49,569,225 2.83%
CK 163,000 3,019,900 2.59%
THANI 130,000 468,000 2.53%
AOT 454,600 25,198,950 2.23%
AAV 295,000 553,450 2.21%
MTC 323,500 16,646,125 2.18%
BBL 231,400 23,370,750 2.02%
MBK 23,200 294,640 1.99%
BTS-R 893,900 9,377,290 1.86%
GULF 910,000 31,395,000 1.76%
KCE 1,164,000 32,275,000 1.74%
TQM 20,000 2,730,000 1.65%
SPRC 260,000 1,781,000 1.61%
GPSC 80,000 5,755,000 1.58%
CPF-R 400,000 13,350,000 1.56%
ITD 150,000 169,500 1.47%
HANA 371,700 13,174,900 1.45%
ORI 90,200 599,830 1.41%
KKP 55,600 2,210,575 1.40%
KBANK-R 358,300 29,790,925 1.37%
ADVANC 50,300 9,350,800 1.32%
MINT 569,000 10,812,560 1.32%
BTS 546,600 5,742,300 1.14%
COM7 100,900 3,682,850 1.07%
DELTA 94,700 9,263,625 1.05%
DTAC 67,000 2,686,375 1.02%
CENTEL-R 25,000 562,500 1.00%
PTTGC-R 200,000 9,550,000 1.00%
TRUE 340,000 1,157,664 1.00%
LH 382,900 2,883,265 0.86%
TCAP 79,600 2,688,475 0.85%
EA 130,000 6,402,500 0.82%
TTA 30,000 90,600 0.80%
MAJOR 23,000 326,300 0.76%
BJC 79,000 2,997,525 0.70%
ESSO 200,000 1,565,000 0.70%
MONO 50,000 136,000 0.69%
IVL 439,200 10,917,800 0.63%
TU 92,800 1,280,090 0.63%
GLOBAL-R 56,900 961,610 0.61%
STA 245,400 6,273,850 0.59%
TTCL 10,000 29,000 0.58%
PLANB 113,200 577,320 0.57%
AWC 196,000 776,160 0.55%
CRC 121,000 3,509,000 0.54%
BDMS 90,000 1,975,500 0.51%
KBANK 132,400 11,074,725 0.51%
TASCO 56,100 1,524,000 0.51%
BANPU 60,200 358,190 0.48%
WHA 254,900 846,268 0.44%
SAWAD 80,000 4,080,000 0.42%
CPN 47,900 2,334,125 0.41%
BGRIM 52,300 2,652,650 0.40%
CKP 79,100 407,665 0.40%
TMB 1,147,100 1,146,800 0.40%
IRPC 131,800 346,634 0.37%
TOP 27,000 1,163,325 0.33%
SUPER 600,000 582,000 0.30%
BA 3,200 19,680 0.29%
INTUCH 20,000 1,140,000 0.27%
SCC 5,500 2,109,000 0.25%
BEM 62,500 561,000 0.24%
SABINA 1,000 17,600 0.24%
SGP 5,000 44,450 0.22%
SF 5,000 21,100 0.20%
MEGA 2,500 89,375 0.19%
RATCH 7,200 453,600 0.17%
CPF 40,600 1,365,100 0.16%
GUNKUL 60,000 168,000 0.14%
ASIAN 50,000 456,500 0.13%
TISCO 10,700 719,475 0.11%
HMPRO-R 22,900 353,440 0.10%
ALT 5,000 20,700 0.09%
AP 20,000 126,000 0.07%
TRUE-R 24,800 84,816 0.07%
EGCO 500 123,000 0.06%
KTC 3,600 117,100 0.06%
CBG-R 5,300 671,050 0.04%
M 500 25,375 0.04%
ANAN 2,500 3,825 0.03%
BBL-R 3,200 334,350 0.03%
BLA 1,400 24,180 0.03%
PTG 10,000 184,800 0.03%
CHG 7,800 18,720 0.02%
QH 7,600 16,720 0.02%
TTW 1,400 18,760 0.02%
AOT-R 2,000 110,500 0.01%
BPP 100 1,610 0.01%
KTB 1,400 14,140 0.00%

*หมายเหตุ
  – ไม่รวมรายการขายชอร์ตของสมาชิกที่เป็นผู้ร่วมค้าหน่วยลงทุนหรือผู้ดูแลสภาพคล่องของหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอีทีเอฟเพื่อบัญชีบริษัทประเภทเพื่อทำกำไรจากส่วนต่างของราคาหรือเพื่อดูแลสภาพคล่อง แล้วแต่กรณี
  – รายการที่ชื่อย่อหลักทรัพย์ต่อด้วย “-R” หมายถึงข้อมูลธุรกรรมขายชอร์ตในเอ็นวีดีอาร์

ที่มา : www.set.or.th

คำค้น