สรุปหุ้นโดนขายชอร์ตหนัก ประจำวันที่ 31 ก.ค.63

สรุปข้อมูลธุรกรรมขายชอร์ต จากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) ประจำวันที่ 31 ก.ค.63

หลักทรัพย์ ปริมาณหุ้นที่ขายซอร์ต (หุ้น) มูลค่าการขายชอร์ต (บาท) %ปริมาณการขายชอร์ตเทียบกับปริมาณการซื้อขายแบบ Auto Matching
E1VFVN3001 114,209 1,931,598 61.31%
KSL 319,300 630,353 15.11%
BA 148,700 848,525 11.48%
SHR 144,300 288,600 8.92%
AAV 2,404,800 4,306,604 7.90%
PTTEP 956,000 85,903,550 7.79%
PTT 5,132,500 196,758,875 6.81%
AU 189,600 1,597,120 5.96%
KAMART 100,000 272,000 5.45%
BH 85,200 9,453,400 5.34%
TRUE-R 2,265,000 7,534,370 5.22%
CENTEL 262,000 5,799,780 4.74%
SCB 419,900 28,036,425 3.91%
HANA 740,700 25,966,225 3.84%
IRPC 1,700,900 4,236,214 3.65%
AMATA 352,200 5,056,200 3.51%
HMPRO 698,600 10,601,910 2.75%
BEM 749,600 6,549,500 2.61%
BBL 132,400 13,173,300 2.50%
QH 1,803,000 3,857,936 2.47%
CBG 149,900 18,290,450 2.43%
TPIPP 140,800 557,576 2.41%
PTTGC 676,600 31,343,650 2.32%
GULF 1,405,800 46,691,600 2.31%
BEAUTY 500,000 685,000 2.29%
KBANK 657,500 52,722,875 2.28%
BANPU 918,800 4,988,770 2.27%
ERW 546,900 1,797,522 2.24%
ADVANC 124,000 22,879,950 2.23%
TQM 40,000 5,200,000 2.19%
EGCO 38,400 8,997,100 2.12%
ORI 140,000 894,800 2.08%
DTAC 321,600 11,761,300 1.99%
TCAP 142,500 4,916,875 1.98%
SPALI 66,000 1,056,000 1.94%
MINT 616,600 11,177,020 1.91%
WHA 926,000 2,973,792 1.86%
TOP 317,900 13,063,425 1.85%
JAS 2,600,400 8,708,220 1.81%
GLOBAL 1,169,200 22,307,040 1.75%
WHAUP 122,000 531,280 1.66%
CKP 504,000 2,545,200 1.65%
MBK 30,000 357,000 1.64%
TTW 86,800 1,149,370 1.62%
CPALL 310,300 21,187,400 1.61%
CRC 220,000 6,490,000 1.56%
SCC 26,200 9,899,200 1.56%
AOT 695,700 36,037,425 1.49%
TU 189,500 2,502,750 1.42%
CPF-R 496,900 16,446,150 1.41%
BGRIM 187,500 8,958,350 1.35%
KTC 87,700 2,662,175 1.35%
STEC 85,000 1,255,500 1.33%
VGI 101,400 669,250 1.24%
RATCH 101,600 6,115,600 1.23%
KCE 410,600 11,535,400 1.22%
JMT 260,000 7,930,000 1.17%
TASCO 210,000 5,733,750 1.16%
AWC 440,000 1,719,600 1.15%
EA 238,400 11,167,950 1.14%
BCP 28,000 540,400 1.02%
PTG 155,000 2,868,500 1.00%
TRUE 433,900 1,442,138 1.00%
DELTA 91,100 10,862,200 0.94%
GPSC 101,800 6,898,325 0.94%
TKN 150,000 1,375,000 0.91%
COM7 159,900 6,082,475 0.90%
THANI 70,000 240,800 0.74%
SUPER 2,490,700 2,220,630 0.68%
STA 122,700 3,061,960 0.66%
MC 18,000 167,400 0.63%
INTUCH 46,700 2,625,200 0.60%
BJC 36,000 1,345,600 0.53%
IVL 350,000 8,502,750 0.51%
MTC 39,900 1,979,725 0.51%
BDMS 105,200 2,282,810 0.46%
LH 287,500 2,110,125 0.45%
MAJOR 12,000 170,400 0.44%
CK 16,400 297,440 0.42%
KTB 120,000 1,182,000 0.38%
TSE 35,000 100,100 0.37%
TMB 1,410,900 1,356,414 0.36%
CPN 35,300 1,655,025 0.35%
DCC 50,000 121,000 0.33%
DOHOME 200,000 2,380,000 0.33%
KKP 11,100 435,675 0.32%
ESSO 80,700 601,855 0.31%
SVI 50,000 178,000 0.30%
CENTEL-R 15,000 327,000 0.27%
GLOBAL-R 168,100 3,134,320 0.25%
GUNKUL 60,000 159,600 0.25%
BJC-R 16,400 598,600 0.24%
KTB-R 74,400 732,840 0.24%
SGP 5,000 43,900 0.23%
CPF 61,900 2,055,550 0.18%
PRM 68,000 622,500 0.14%
TOP-R 22,500 946,150 0.13%
BGRIM-R 17,300 844,225 0.12%
SAWAD 9,000 432,000 0.10%
TCAP-R 6,500 224,250 0.09%
CPN-R 5,700 266,475 0.06%
PLANB 10,000 53,500 0.06%
AOT-R 22,600 1,163,900 0.05%
BTS-R 10,600 110,240 0.03%
BLA 800 12,960 0.02%
CHG 5,000 11,600 0.02%
EGATIF 200 2,460 0.02%
BPP 400 6,060 0.01%
ICHI 500 4,400 0.01%
JASIF 1,000 9,900 0.01%
SPRC 3,000 20,100 0.01%
SYNEX 1,000 11,200 0.01%
TISCO 800 52,100 0.01%

*หมายเหตุ
  – ไม่รวมรายการขายชอร์ตของสมาชิกที่เป็นผู้ร่วมค้าหน่วยลงทุนหรือผู้ดูแลสภาพคล่องของหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอีทีเอฟเพื่อบัญชีบริษัทประเภทเพื่อทำกำไรจากส่วนต่างของราคาหรือเพื่อดูแลสภาพคล่อง แล้วแต่กรณี
  – รายการที่ชื่อย่อหลักทรัพย์ต่อด้วย “-R” หมายถึงข้อมูลธุรกรรมขายชอร์ตในเอ็นวีดีอาร์

ที่มา : www.set.or.th

คำค้น