NIA จับมือบริษัทพันธมิตร-สตาร์ทอัพ ดันเกษตรเพิ่มขีดแข่งขัน

NIA จับมือบริษัทพันธมิตร-สตาร์ทอัพ ดันเกษตรเพิ่มขีดแข่งขัน

สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) (NIA) โดยศูนย์สร้างสรรค์ธุรกิจนวัตกรรมการเกษตร (Agro Business Creative Center: ABC Center) เปิดตัวคู่บริษัทพันธมิตรและ startup ในโครงการ Inno4Farmers – The First AgTech Co-creation Program ที่จะผลักดันให้ startup ในกลุ่ม Deep Technology ได้แก้ปัญหาของภาคเกษตรด้วยการนำเทคโนโลยีเชิงลึกมาประยุกต์ใช้กับบริษัทชั้นนำในภาคเกษตรของประเทศ เพื่อพัฒนาขีดความสามารถร่วมกัน ในการขับเคลื่อนและพลิกโฉมการเกษตรของไทยต่อไป