สรุปหุ้นโดนขายชอร์ตหนัก ประจำวันที่ 3 ส.ค.63

สรุปข้อมูลธุรกรรมขายชอร์ต จากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) ประจำวันที่ 3 ส.ค.63

หลักทรัพย์ ปริมาณหุ้นที่ขายซอร์ต (หุ้น) มูลค่าการขายชอร์ต (บาท) %ปริมาณการขายชอร์ตเทียบกับปริมาณการซื้อขายแบบ Auto Matching
STEC 400,000 5,960,000 9.80%
BPP 309,200 4,652,580 8.59%
VGI 750,200 4,863,780 5.92%
TOA 43,900 1,716,600 5.61%
HMPRO 1,282,400 19,577,270 5.40%
ERW 500,000 1,664,000 4.63%
KSL 100,000 204,000 4.59%
SHR 100,000 199,000 4.33%
COM7 363,000 14,259,750 3.73%
E1VFVN3001 30,994 531,523 3.61%
KTC 355,700 10,668,950 3.50%
KBANK-R 632,400 51,109,700 3.35%
CKP 1,918,700 10,157,680 3.31%
PTTGC-R 405,000 19,036,250 3.20%
BA 50,000 280,000 3.11%
PTTEP 341,600 30,600,875 3.04%
TTW 89,900 1,195,740 2.89%
MAJOR 35,200 499,840 2.82%
TQM 20,000 2,690,000 2.66%
GLOBAL 1,241,400 24,173,800 2.53%
CPALL 480,600 32,885,625 2.41%
KTB 581,500 5,721,505 2.40%
PSH 32,000 358,400 2.40%
GULF 600,200 20,106,650 2.33%
AU 20,000 171,000 2.29%
PTT 655,700 25,439,625 1.87%
IRPC 554,500 1,397,376 1.86%
TU 162,800 2,173,630 1.86%
SCB 170,700 11,289,925 1.83%
AEONTS 6,700 712,200 1.76%
KBANK 325,800 26,501,275 1.73%
GPSC 185,600 12,447,600 1.58%
AOT 780,100 38,617,725 1.44%
AOT-R 747,000 36,973,425 1.38%
AAV 462,300 849,558 1.29%
RATCH 40,000 2,370,000 1.24%
BBL 116,000 11,486,625 1.20%
WHA 1,250,700 4,089,586 1.20%
CENTEL-R 40,000 904,000 1.19%
AWC 830,000 3,206,200 1.15%
CPF-R 234,600 7,859,100 1.06%
TCAP 41,600 1,441,175 1.05%
HANA 143,900 5,238,700 1.04%
BTS 225,900 2,340,660 0.92%
STPI 10,000 42,000 0.90%
CRC 130,000 3,740,000 0.84%
CK 18,000 331,200 0.81%
TRUE 331,900 1,105,750 0.79%
BH 6,000 681,000 0.78%
ADVANC 25,500 4,692,200 0.77%
RS 100,000 1,850,000 0.77%
TASCO 145,000 4,140,000 0.75%
CBG 81,500 10,193,500 0.72%
KCE 208,300 5,886,025 0.59%
TISCO 18,600 1,199,800 0.59%
BTS-R 141,400 1,456,420 0.58%
DELTA 69,700 8,121,950 0.58%
EA-R 100,000 4,737,500 0.58%
BAFS 3,300 67,540 0.55%
MTC 68,000 3,340,000 0.55%
KTB-R 130,500 1,277,605 0.54%
TKN 150,000 1,337,500 0.53%
IVL 183,400 4,550,980 0.52%
CPN 46,200 2,183,100 0.48%
KKP 15,600 603,825 0.48%
SUPER 1,800,000 1,638,000 0.48%
PTG 123,000 2,326,200 0.43%
BJC 20,800 759,400 0.39%
GUNKUL 90,000 239,400 0.38%
PTTGC 47,900 2,232,025 0.38%
LH 47,800 352,220 0.36%
BANPU 68,700 374,935 0.34%
SGP 6,000 53,500 0.33%
AP 30,000 186,000 0.32%
TOP 28,500 1,175,625 0.31%
CENTEL 10,000 229,000 0.30%
EA 51,800 2,466,700 0.30%
STA 100,000 2,600,000 0.29%
BEM 60,000 529,500 0.27%
BCP-R 2,500 48,250 0.22%
SCB-R 18,000 1,203,075 0.19%
CPF 36,100 1,209,250 0.16%
QH 30,400 64,904 0.13%
CHG 62,000 146,960 0.11%
GLOBAL-R 50,000 990,000 0.10%
SCC 2,500 946,000 0.10%
HMPRO-R 19,300 295,290 0.08%
BLA 600 9,820 0.06%
TMB 90,000 84,900 0.06%
BDMS 5,000 110,000 0.04%
MINT 8,000 144,800 0.04%
BGRIM 2,000 97,700 0.02%
TPIPP 2,000 8,088 0.02%
DTAC 400 14,800 0.01%
LPN 5,000 24,500 0.01%
JAS 1,200 4,104 0.00%

*หมายเหตุ
  – ไม่รวมรายการขายชอร์ตของสมาชิกที่เป็นผู้ร่วมค้าหน่วยลงทุนหรือผู้ดูแลสภาพคล่องของหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอีทีเอฟเพื่อบัญชีบริษัทประเภทเพื่อทำกำไรจากส่วนต่างของราคาหรือเพื่อดูแลสภาพคล่อง แล้วแต่กรณี
  – รายการที่ชื่อย่อหลักทรัพย์ต่อด้วย “-R” หมายถึงข้อมูลธุรกรรมขายชอร์ตในเอ็นวีดีอาร์

ที่มา : www.set.or.th

คำค้น