SFLEX เซ็น MOU “มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงราย”

SFLEX เซ็น MOU "มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงราย"

ดร.สมโภชน์ วัลยะเสวี ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท สตาร์เฟล็กซ์ จำกัด (มหาชน) หรือ SFLEX ลงนามข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ร่วมกับสำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงราย เมื่อวันศุกร์ที่ 24 กรกฎาคม 2563 โดยโครงการความร่วมมือนี้เพื่อสนับสนุนการศึกษา และร่วมเป็นเครือข่ายการวิจัย ให้เกิดการเชื่อมโยงทางวิชาการและการปฏิบัติงานจริง สร้างเครือข่ายกิจกรรมเพื่อสังคมและชุมชนท้องถิ่นอย่างยั่งยืน

คำค้น