“THAI-ไทยสมายล์” คว้าตราฯ SHA สายการบินแรกไทย ชูความปลอดภัยสุขอนามัย

“THAI-ไทยสมายล์” คว้าตราฯ SHA สายการบินแรกไทย ชูความปลอดภัยสุขอนามัย

นายวิวัฒน์ ปิยะวิโรจน์ รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่สายการพาณิชย์ บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) หรือ THAI เปิดเผยว่า การบินไทยและไทยสมายล์ มีความยินดีและภูมิใจเป็นอย่างยิ่งที่ได้รับตราสัญลักษณ์มาตรฐานความปลอดภัยด้านสุขอนามัย (SHA) ซึ่งนับเป็นครั้งแรกที่มีการมอบตราสัญลักษณ์ดังกล่าวให้กับสายการบินที่ผ่านการประเมิน ในประเภทยานพาหนะโดยการบินไทยและไทยสมายล์เป็นสายการบินแรกของประเทศไทยที่ได้รับตราสัญลักษณ์ SHA

เนื่องจากช่วงที่มีการระบาดโควิด-19 การบินไทยและไทยสมายล์ ให้ความสำคัญด้านความปลอดภัยในสุขภาพของผู้โดยสารและพนักงานที่ปฏิบัติงานในการให้บริการผู้โดยสาร ด้วยการทำ  Physical Distancing เริ่มตั้งแต่ขั้นตอน Check-in การตรวจรับบัตรโดยสาร รวมทั้งการบริการอาหารบนเครื่องบินในรูปแบบอาหารกล่อง เพื่อลดการสัมผัสระหว่างบุคคล ไปจนถึงขั้นตอนแบบเว้นระยะห่าง เพื่อหลีกเลี่ยงความแออัดขณะนำผู้โดยสารขึ้น-ลงจากเครื่องบิน

รวมทั้งให้พนักงานต้อนรับบนเครื่องบินปฏิบัติตามมาตรการความปลอดภัยอย่างเคร่งครัดขณะปฏิบัติหน้าที่บนเที่ยวบิน อาทิ สวมชุดป้องกัน สวมหน้ากากอนามัย และถุงมือ รวมทั้งคอยสังเกตอาการผู้โดยสารในระหว่างเที่ยวบิน นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังได้ทำการอบพ่นสเปรย์ฆ่าเชื้อในอากาศยานและทำความสะอาดแบบ Deep Cleaning ทั้งในบริเวณห้องโดยสารและ ห้องนักบิน

อนึ่งโครงการยกระดับอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทยมาตรฐานความปลอดภัยด้านสุขอนามัย (Amazing Thailand Safety & Health Administration : SHA) เป็นโครงการความร่วมมือของกระทรวงสาธารณสุข กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) และภาคเอกชน เพื่อยกระดับ พัฒนาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทย

โดยนำมาตรการความปลอดภัยด้านสาธารณสุขผนวกกับมาตรฐานการให้บริการที่มีคุณภาพ ทำให้นักท่องเที่ยวได้รับประสบการณ์ที่ดี มีความมั่นใจในความปลอดภัยด้านสุขอนามัย และการท่องเที่ยวของไทยสอดคล้องกับนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจของรัฐที่ต้องการฟื้นฟูภาคอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทยโดยเร็ว เพื่อนำไปสู่การจ้างงานและการหมุนเวียนเศรษฐกิจภายในประเทศ โดยใช้เกณฑ์มาตรฐาน SHA เข้าตรวจประเมินมาตรฐานการให้บริการของผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวทั้ง 10 ประเภทกิจการ อาทิ โรงแรมที่พัก ร้านอาหาร บริษัทนำเที่ยว ศูนย์การค้า ยานพาหนะ เป็นต้น