LOXLEY โชว์ผลงานไตรมาส 2 แจ่ม! พลิกกำไร 30 ลบ. หลังรายได้ธุกิจเน็ตเวิร์คโซลูชั่นส์โต

LOXLEY โชว์ผลงานไตรมาส 2 แจ่ม! พลิกกำไร 30 ลบ. หลังรายได้ธุกิจเน็ตเวิร์คโซลูชั่นส์โต

บริษัท ล็อกซเล่ย์ จำกัด (มหาชน) หรือ LOXLEY และบริษัทย่อย รายงานผลการดำเนินงานสิ้นสุด 30 มิ.ย.2563 มีกำไรสุทธิดังนี้

โดยผลการดำเนินงานของบริษัทเพิ่มขึ้นเนื่องจากมีรายได้จากการขายและการให้บริการสำหรับไตรมาสที่2 สิ้นสุด ณ วันที่30 มิถุนายน 2563 เท่ากับ 4,064 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากงวดเดียวกันเมื่อปีก่อนอยู่ที่ 1,534 ล้านบาท เป็นผลจากการรับรู้รายได้ของโครงการหนึ่งในสายธุรกิจเน็ตเวิร์คโซลูชั่นส์กับหน่วยงานรัฐวิสาหกิจแห่งหนึ่งซึ่งมีจำนวนมากกว่าในงวดเดียวกันเมื่อปีก่อน 985 ล้านบาท ตามอัตราความสำเร็จของงานที่เพิ่มขึ้น และการเพิ่มขึ้นของรายได้จากงานติดตั้งระบบเครื่องบริการอัตโนมัติของสายธุรกิจเทคโนโลยีสารสนเทศ

คำค้น