ESSO ไตรมาส 2 ขาดทุนเพิ่มเกือบ 2 เท่าตัว เซ่นโควิด-19 ฉุดรายได้ขายลดฮวบ

ESSO ไตรมาส 2 ขาดทุนเพิ่มเกือบ 2 เท่าตัว เซ่นโควิด-19 ฉุดรายได้ขายลดฮวบ

บริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) หรือ ESSO รายงานผลการดำเนินงานประจำไตรมาส 2/63 สิ้นสุด ณ วันที่ 30 มิ.ย.2563 ดังนี้

ทั้งนี้ผลประกอบการไตรมาสดังกล่าวขาดทุนเพิ่มขึ้น เนื่องจากบริษัทมีรายได้จากการขายลดลงเมื่อเทียบจากปีก่อน โดยมีสาเหตุหลักมาจากราคาขายผลิตภัณฑ์ที่ปรับตัวลดลง และปริมาณการขายที่ลดลงเนื่องมาจากการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19

โดยบริษัทฯ มีผลขาดทุนจากการขายเป็นจำนวน 3,183 ล้านบาท เปรียบเทียบกับผลขาดทุนจากการขาย 1,272 ล้านบาท ในช่วงเวลาเดียวกันของปีที่ก่อนหน้า ซึ่งแบ่งเป็นผลขาดทุนจากส่วนธุรกิจการกลั่นน้ำมันและการจัดจำหน่ายน้ำมัน 2,829 ล้านบาท มีสาเหตุหลักมาจากผลกระทบเชิงลบของสินค้าคงคลังและค่าการกลั่นที่อ่อนตัว และผลขาดทุนจากธุรกิจปิโตรเคมี 354 ล้านบาท

คำค้น