สรุปปริมาณการซื้อขาย DW13 (S5013P2009E 1047 ล้านหุ้น)

สรุปปริมาณการซื้อขายสูงสุดของ DW13 ที่ออกโดยบริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) ประจำวันที่ 20 สิงหาคม 2563 ดังนี้

อันดับ DW หลักทรัพย์อ้างอิง ปริมาณการซื้อขาย DW13 (หุ้น)
1 S5013P2009E S50U20 1,047,095,000
2 S5013P2009G S50U20 917,367,600
3 S5013P2009F S50U20 789,220,100
4 S5013C2009E S50U20 735,565,500
5 S5013C2009F S50U20 684,959,400

ที่มา: www.thaiwarrant.com และ Line : @DW13

คำค้น