สรุปซื้อขายกระดานรายใหญ่วันนี้ CPALL มูลค่าสูงสุด 2.11 พันลบ.

สรุปซื้อขายกระดานรายใหญ่วันนี้ CPALL มูลค่าสูงสุด 2.11 พันลบ.

หลักทรัพย์ จำนวนรายการ ปริมาณ (หุ้น) มูลค่า (‘000 บาท) ราคาเฉลี่ย
CPALL 1 34,000,000 2,108,000 62
BJC 1 25,000,000 943,750 37.75
CPALL-F 1 1,856,700 118,829 64
AOT 2 959,900 54,836 57.13
KBANK-F 1 382,000 32,907 86.14
MJD 3 10,000,000 14,200 1.42
KCE13C2010A
3 40,000,000 12,400 0.31
AOT13P2011A 3 40,000,000 12,000 0.3
MINT 1 512,000 11,343 22.16
SCC 1 20,000 7,120 356
W <C> 1 40,000,000 6,400 0.16
KCE <XD> 1 200,000 5,700 28.5
EA 1 100,000 4,500 45
GPSC 1 60,000 4,260 71
GBX 1 9,902,100 4,258 0.43
PTTGC 1 75,000 4,013 53.5
CPN 1 77,600 3,991 51.43
PTG
1 200,000 3,860 19.3
WHA 1 980,000 3,606 3.68
S5013C2012A 1 5,000,000 3,370 0.67
AWC
1 850,000 3,324 3.91
KBANK 1 38,000 3,268 86
TMB 1 3,441,024 3,214 0.93
TCMC 1 2,250,000 2,430 1.08
GUNKUL 1 73,400 185 2.52