สรุปปริมาณการซื้อขาย DW13 (S5013P2009G 753 ล้านหุ้น)

สรุปปริมาณการซื้อขายสูงสุดของ DW13 ที่ออกโดยบริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) ประจำวันที่ 25 สิงหาคม 2563 ดังนี้

อันดับ DW หลักทรัพย์อ้างอิง ปริมาณการซื้อขาย DW13 (หุ้น)
1 S5013P2009G S50U20 753,152,000
2 S5013C2012A S50U20 671,821,700
3 S5013P2012A S50U20 548,099,100
4 S5013C2009E S50U20 519,712,800
5 S5013P2009E S50U20 500,755,800

ที่มา: www.thaiwarrant.com และ Line : @DW13

คำค้น