สรุปหุ้นโดนขายชอร์ตหนัก ประจำวันที่ 28 ส.ค.63

สรุปข้อมูลธุรกรรมขายชอร์ต จากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) ประจำวันที่ 28 ส.ค.63

หลักทรัพย์ ปริมาณหุ้นที่ขายซอร์ต (หุ้น) มูลค่าการขายชอร์ต (บาท) %ปริมาณการขายชอร์ตเทียบกับปริมาณการซื้อขายแบบ Auto Matching
GLOBAL-R 1,052,300 21,049,420 10.49%
COM7 303,800 12,557,700 7.56%
WHA 1,218,200 3,971,732 4.88%
EA 600,000 25,650,000 4.40%
PTT 2,376,400 87,408,600 3.91%
CPF 1,176,400 39,428,500 3.82%
KTC 235,600 7,274,850 3.56%
MINT 4,721,700 109,198,480 3.35%
SCB-R 459,900 34,215,500 2.84%
SINGER 165,700 2,349,460 2.66%
HANA 111,300 4,535,675 2.63%
BTS 589,400 6,247,640 2.52%
KBANK-R 620,000 54,465,000 2.52%
CPALL 456,500 29,360,125 2.41%
KCE 383,400 11,693,875 2.18%
TMB 6,306,400 5,991,080 2.09%
DELTA 41,200 4,821,000 1.95%
AOT 573,800 32,732,750 1.93%
MTC 137,000 7,147,500 1.46%
ADVANC 54,600 10,069,800 1.41%
BJC 116,600 4,479,325 1.35%
CPF-R 400,000 13,400,000 1.30%
JAS 540,000 1,620,800 1.30%
BPP 40,500 587,250 1.29%
BDMS 350,200 7,144,080 1.23%
INTUCH 76,500 4,232,225 1.22%
PTTGC 218,200 10,246,850 1.13%
KBANK 260,000 22,877,300 1.06%
GULF 408,000 13,392,950 0.99%
BBL 150,900 16,368,500 0.92%
SPRC 140,000 959,000 0.86%
GLOBAL 83,300 1,667,140 0.83%
CK 100,000 1,860,000 0.81%
PTTEP-R 75,000 6,818,750 0.78%
CBG 27,000 3,276,500 0.76%
AWC 425,700 1,680,096 0.74%
TU 217,800 3,242,590 0.74%
SCB 114,600 8,494,450 0.71%
PTTEP 67,200 6,074,350 0.70%
SCC 23,400 8,190,000 0.70%
TCAP 54,800 1,787,850 0.70%
IVL 74,700 1,807,740 0.67%
SAWAD 88,300 4,238,400 0.67%
EGCO 11,500 2,566,800 0.64%
BGRIM 23,000 1,089,750 0.63%
TOP 54,900 2,333,000 0.63%
BANPU-R 186,400 1,071,800 0.59%
BEM 128,900 1,198,770 0.53%
KTB 187,100 1,815,335 0.52%
DTAC 21,000 756,000 0.48%
CRC 155,000 4,866,000 0.47%
TISCO 24,300 1,665,125 0.47%
PLANB 65,000 367,250 0.45%
AU 90,000 897,000 0.36%
JMART 49,000 798,700 0.35%
RATCH 16,900 954,850 0.33%
HMPRO 78,900 1,215,060 0.31%
IVL-R 29,700 718,740 0.26%
TISCO-R 11,300 770,550 0.22%
BH 3,300 370,600 0.18%
BAM 80,000 1,976,000 0.16%
SHR 83,000 172,720 0.16%
TMB-R 478,600 454,670 0.16%
TRUE-R 85,700 289,666 0.16%
OSP 7,400 294,150 0.14%
KKP 4,000 161,000 0.12%
IRPC 62,800 155,632 0.10%
PTT-R 55,600 2,062,500 0.09%
BANPU 25,000 147,500 0.08%
AAV 50,000 102,000 0.07%
JMT 3,500 116,375 0.07%
LH 26,800 202,340 0.07%
PTG 6,000 116,500 0.07%
GPSC-R 4,700 310,200 0.06%
KKP-R 2,000 81,000 0.06%
RS 2,700 51,840 0.06%
BBL-R 8,800 959,200 0.05%
VGI 50,300 349,645 0.05%
AOT-R 8,200 468,575 0.03%
CENTEL 2,000 55,000 0.03%
MAJOR 3,000 51,600 0.03%
SPALI 1,000 17,000 0.03%
GPSC 1,200 78,900 0.02%
TRUE 5,000 16,900 0.01%
ASIAN 2,000 21,200 0.00%

*หมายเหตุ
  – ไม่รวมรายการขายชอร์ตของสมาชิกที่เป็นผู้ร่วมค้าหน่วยลงทุนหรือผู้ดูแลสภาพคล่องของหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอีทีเอฟเพื่อบัญชีบริษัทประเภทเพื่อทำกำไรจากส่วนต่างของราคาหรือเพื่อดูแลสภาพคล่อง แล้วแต่กรณี
  – รายการที่ชื่อย่อหลักทรัพย์ต่อด้วย “-R” หมายถึงข้อมูลธุรกรรมขายชอร์ตในเอ็นวีดีอาร์

ที่มา : www.set.or.th

คำค้น