TPOLY จัดกิจกรรมฝึกอบรมเพื่อพัฒนาบุคลากร

TPOLY จัดกิจกรรมฝึกอบรมเพื่อพัฒนาบุคลากร ณ ห้องประชุม สำนักงานใหญ่ บมจ.ไทยโพลีคอนส์ กรุงเทพฯ เมื่อเร็วๆ นี้

กนกทิพย์ จันทร์พลังศรี ประธานกรรมการบริหาร ร่วมด้วย ปฐมพล สาวทรัพย์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ไทยโพลีคอนส์ จำกัด (มหาชน) หรือ TPOLY ร่วมถ่ายภาพกับ ปิยาภรณ์ แสนโกศิก ผู้บริหาร TPN ผู้จัดการประกวด Miss Universe Thailand 2019 และปัจจุบัน พร้อมทั้ง เมทินี กิ่งโพยม ภายหลังการจัดกิจกรรมฝึกอบรม “การสร้างภาวะผู้นำเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน” ในด้านการพัฒนาบุคลากรในองค์กร ซึ่งเป็นส่วนที่สำคัญจะสามารถช่วยขับเคลื่อนให้องค์กรประสบความสำเร็จ งานดังกล่าวจัดขึ้น ณ ห้องประชุม สำนักงานใหญ่ บมจ.ไทยโพลีคอนส์ กรุงเทพฯ เมื่อเร็วๆ นี้

คำค้น