สรุปซื้อขายกระดานรายใหญ่ (ภาคเช้า) NOBLE มูลค่าสูงสุด 232 ลบ.

สรุปซื้อขายกระดานรายใหญ่ (ภาคเช้า) NOBLE มูลค่าสูงสุด 232 ลบ.

หลักทรัพย์ จำนวนรายการ ปริมาณ (หุ้น) มูลค่า (‘000 บาท) ราคาเฉลี่ย
NOBLE
3 20,000,000 232,000 11.6
STA 1 2,010,000 52,763 26.25
PRM 1 1,000,000 8,850 8.85
PTT13C2012A 2 25,000,000 4,500 0.18
EA 1 100,000 4,200 42
STPI 1 1,000,000 3,900 3.9
PTG 1 200,000 3,760 18.8
NEX 1 600,000 3,120 5.2