LANNA เลื่อนลงทุนสัมปทานเหมืองถ่านหินในอินโดฯอีกรอบเป็น 30 ก.ย.63 หลัง “โควิด” ยืดเยื้อ

LANNA เลื่อนลงทุนสัมปทานเหมืองถ่านหินในอินโดฯอีกรอบเป็น 30 ก.ย.63 หลัง "โควิด" ยืดเยื้อ

บริษัท ลานนารีซอร์สเซส จำกัด (มหาชน) หรือ LANNA เปิดเผยข้อมูลผ่านระบบสารสนเทศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) ระบุว่า ตามที่บริษัทได้ทำข้อตกลงเมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม 2563 เพื่อขยายระยะเวลาที่บริษัทจะเข้าไปลงทุนในโครงการสัมปทานเหมืองถ่านหินแห่งใหม่ ในประเทศอินโดนีเซียของ PT. PESONA KHATULISTIWA NUSANTARA (PKN) ออกไปอีก 1 เดือนจนถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2563 นั้น

โดยที่สถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) ทั้งในประเทศไทยและอินโดนีเซียยังไม่คลี่คลายและส่งผลกระทบทำให้คู่สัญญาที่เกี่ยวข้องไม่สามารถดำเนินการให้บรรลุผลสำเร็จได้ภายในวันที่ 31 สิงหาคม 2563 ตามที่กำหนดไว้เดิม

ดังนั้น คู่สัญญาทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องจึงได้ทำข้อตกลงเมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2563 เพื่อขยายระยะเวลาที่บริษัทจะเข้าไปลงทุนในโครงการสัมปทานเหมืองถ่านหินแห่งใหม่ ในประเทศอินโดนีเซียของ PKN ออกไปอีก 1 เดือนจนถึงวันที่ 30 กันยายน 2563 ทั้งนี้ เพื่อให้บริษัทสามารถตรวจสอบและวิเคราะห์ข้อมูล (Due Diligence) ที่จะใช้ในการตัดสินใจให้มีความครบถ้วนสมบูรณ์และชัดเจนก่อน

คำค้น