สรุปปริมาณการซื้อขาย DW13 (S5013P2009G 901 ล้านหุ้น)

สรุปปริมาณการซื้อขายสูงสุดของ DW13 ที่ออกโดยบริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) ประจำวันที่ 1 กันยายน 2563 ดังนี้

อันดับ DW หลักทรัพย์อ้างอิง ปริมาณการซื้อขาย DW13 (หุ้น)
1 S5013P2009G S50U20 900,642,400
2 S5013P2012A S50U20 873,755,500
3 S5013C2012B S50U20 622,622,700
4 S5013C2012A S50U20 610,186,000
5 S5013P2009E S50U20 599,172,000

ที่มา: www.thaiwarrant.com และ Line : @DW13

คำค้น