สรุปซื้อขายกระดานรายใหญ่วันนี้ BJC มูลค่าสูงสุด 450 ลบ.

สรุปซื้อขายกระดานรายใหญ่วันนี้ BJC มูลค่าสูงสุด 450 ลบ.

หลักทรัพย์ จำนวนรายการ ปริมาณ (หุ้น) มูลค่า (‘000 บาท) ราคาเฉลี่ย
BJC 1 12,000,000 450,000 37.5
DIF 1 6,080,000 94,240 15.5
SCC <XB>
2 220,000 79,640 362
CRC
1 1,816,000 51,279 28.24
CPNREIT 1 1,000,000 24,200 24.2
TLGF 1 1,200,000 20,880 17.4
EA 1 500,000 20,563 41.12
E1VFVN3001 1 971,469 18,001 18.53
DELTA 1 117,500 14,511 123.5
PTTE13P2010A
3 15,000,000 9,600 0.64
SPRIME 2 1,000,000 9,400 9.4
S5013P2012A 2 8,000,000 8,472 1.06
SCG 1 2,000,000 6,800 3.4
BDMS 1 312,900 6,441 20.59
W <C> 1 42,000,000 6,300 0.15
CPN
1 103,300 4,761 46.09
TPRIME
1 250,000 3,350 13.4
PG 1 700,000 3,136 4.48
GPSC 1 50,000 3,125 62.5
BPP <XD> 1 203,100 2,823 13.9
CPALL 1 44,700 2,805 62.75
INTUCH
1 50,500 2,752 54.5
CBG-F 1 12,500 1,513 121.03
BGRIM-F 1 27,900 1,242 44.5
DTAC 1 18,700 640 34.25
FTE
1 67,200 103 1.54
TPOLY 1 49,700 102 2.06