สรุปซื้อขายกระดานรายใหญ่วันนี้ CRC มูลค่าสูงสุด 43.85 ลบ.

สรุปซื้อขายกระดานรายใหญ่วันนี้ CRC มูลค่าสูงสุด 43.85 ลบ.

หลักทรัพย์ จำนวนรายการ ปริมาณ (หุ้น) มูลค่า (‘000 บาท) ราคาเฉลี่ย
CRC 1 1,601,000 43,845 27.39
SCC <XB> 1 120,000 43,800 365
AEC <C> 6 469,000,000 42,210 0.09
TK 1 2,183,700 15,286 7
CPN 1 185,700 8,413 45.3
MINT 1 300,000 6,660 22.2
ADVANC 1 30,000 5,445 181.5
IVL 1 200,000 4,660 23.3
W <C> 1 30,000,000 4,500 0.15
PTTGC 1 100,000 4,300 43
PTTEP
1 40,000 3,320 83
KBANK 1 40,000 3,270 81.75
TRUE 1 1,000,000 3,260 3.26
MINT13P2012A 1 6,000,000 3,120 0.52
BBL 1 30,000 3,090 103
LH 1 410,000 3,034 7.4
SORKON 1 600,000 3,000 5
IRPC 1 1,300,000 2,912 2.24
KCE 1 100,000 2,825 28.25
TASCO 1 100,000 2,390 23.9
SCC13P2011A 2 2,808,000 2,266 0.81
BPP <XD> 1 85,600 1,190 13.9
MAX
2 12,000,000 120 0.01
ALT
1 4,000 14 3.52
EA 1 100 4 41.75
CPALL-F 1 43 3 63