สรุปหุ้นโดนขายชอร์ตหนัก ประจำวันที่ 21 ก.ย.63

สรุปข้อมูลธุรกรรมขายชอร์ต จากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) ประจำวันที่ 21 ก.ย.63

หลักทรัพย์ ปริมาณหุ้นที่ขายซอร์ต (หุ้น) มูลค่าการขายชอร์ต (บาท) %ปริมาณการขายชอร์ตเทียบกับปริมาณการซื้อขายแบบ Auto Matching
MFEC 375,000 1,829,800 25.40%
MINT 3,952,400 90,043,070 8.53%
PTT 2,458,000 86,138,475 8.17%
AWC 1,000,000 3,920,000 6.95%
AMATA-R 556,000 7,555,660 6.49%
CENTEL 377,000 9,042,000 6.44%
PTTEP 358,700 31,082,325 5.61%
ZEN 22,700 205,570 4.83%
BANPU-R 5,288,600 30,868,640 4.66%
BGRIM 265,800 12,167,750 3.99%
KCE 201,000 6,281,750 3.85%
ADVANC 120,700 21,485,250 3.66%
DTAC-R 251,400 8,051,050 3.56%
PRM-R 382,800 3,368,640 3.43%
TOP-R 363,300 13,532,925 3.38%
TVO 218,000 7,482,325 3.07%
SCB 319,100 21,420,650 2.97%
JAS-R 7,305,500 21,951,634 2.72%
JAS 7,250,000 21,655,000 2.70%
MEGA 20,000 745,000 2.68%
MINT-R 1,242,000 28,217,700 2.68%
ORI 100,000 680,000 2.68%
CRC 313,900 8,826,300 2.66%
SPRC 801,000 4,676,050 2.43%
KTB 294,700 2,760,320 2.26%
HANA-R 62,300 2,647,750 2.06%
CBG 72,700 8,150,350 2.00%
GLOBAL 150,100 2,874,420 2.00%
PTTGC 230,000 9,487,500 1.59%
CPALL 163,800 10,237,500 1.57%
SIRI 727,900 502,251 1.49%
ESSO-R 245,200 1,606,060 1.41%
KBANK-R 200,000 15,925,000 1.41%
AOT 363,900 22,156,275 1.33%
SPRC-R 437,200 2,577,620 1.33%
CK 93,400 1,633,920 1.28%
PTG 100,800 1,777,230 1.19%
SCC 35,000 11,660,000 1.19%
PTTEP-R 75,000 6,525,000 1.17%
IVL 272,400 6,178,150 1.14%
M 12,200 594,750 1.03%
BBL 41,400 4,202,100 0.98%
SCC-R 26,500 8,771,500 0.90%
HANA 24,700 1,056,300 0.82%
JWD 14,000 101,250 0.78%
BDMS 159,800 3,233,870 0.74%
GULF 178,800 5,761,800 0.74%
TQM 20,000 2,700,000 0.74%
CPN 30,800 1,344,200 0.73%
HMPRO 100,000 1,440,000 0.71%
JMT 17,900 577,275 0.69%
THG 33,000 597,300 0.69%
TOP 74,500 2,775,125 0.69%
DELTA 20,200 2,959,300 0.59%
INTUCH 38,000 2,061,500 0.55%
RS 20,000 380,000 0.54%
TTCL 13,600 56,304 0.51%
SCB-R 50,000 3,387,500 0.47%
SUPER 1,381,700 1,203,991 0.47%
GFPT-R 8,900 107,690 0.46%
MTC-R 41,500 2,178,750 0.43%
BEM 75,300 666,780 0.42%
MTC 40,500 2,132,750 0.42%
STEC 19,000 231,800 0.36%
EGCO 6,900 1,400,700 0.32%
BH 2,000 214,000 0.31%
KTC 28,600 971,650 0.31%
AU 20,000 197,500 0.30%
CKP-R 45,800 269,245 0.29%
ESSO 50,000 317,500 0.29%
ASIAN 50,000 555,000 0.27%
TRUE 77,500 251,260 0.25%
PRM 27,100 239,545 0.24%
TISCO 7,000 452,725 0.24%
CPF-R 100,000 2,975,000 0.23%
SPALI-R 7,900 127,980 0.19%
COM7 10,000 410,000 0.17%
TCAP-R 3,900 121,200 0.17%
TISCO-R 4,800 312,000 0.17%
KBANK 22,800 1,815,850 0.16%
QH 13,200 29,216 0.14%
TTW-R 3,400 44,540 0.14%
DELTA-R 4,600 667,000 0.13%
SYNEX 2,000 27,000 0.12%
ICHI 5,400 61,020 0.10%
TU 18,200 254,800 0.10%
OSP 8,900 328,250 0.07%
AMATA 5,400 73,660 0.06%
IRPC 17,800 38,092 0.04%
SGP 200 1,750 0.04%
BTS 9,100 91,910 0.03%
CPF 15,000 446,250 0.03%
TKN 2,000 20,600 0.03%
BANPU 12,400 72,695 0.01%
GUNKUL 8,400 19,740 0.01%

*หมายเหตุ
  – ไม่รวมรายการขายชอร์ตของสมาชิกที่เป็นผู้ร่วมค้าหน่วยลงทุนหรือผู้ดูแลสภาพคล่องของหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอีทีเอฟเพื่อบัญชีบริษัทประเภทเพื่อทำกำไรจากส่วนต่างของราคาหรือเพื่อดูแลสภาพคล่อง แล้วแต่กรณี
  – รายการที่ชื่อย่อหลักทรัพย์ต่อด้วย “-R” หมายถึงข้อมูลธุรกรรมขายชอร์ตในเอ็นวีดีอาร์

ที่มา : www.set.or.th

คำค้น