สรุปปริมาณการซื้อขาย DW13 (S5013P2012D 739 ล้านหุ้น)

สรุปปริมาณการซื้อขายสูงสุดของ DW13 ที่ออกโดยบริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) ประจำวันที่ 1 ตุลาคม 2563 ดังนี้

อันดับ DW หลักทรัพย์อ้างอิง ปริมาณการซื้อขาย DW13 (หุ้น)
1 S5013P2012D S50Z20 738,690,650
2 S5013C2012E S50Z20 483,132,500
3 S5013P2012C S50Z20 402,024,800
4 S5013C2012D S50Z20 289,697,500
5 KBAN13C2012B KBANK 92,720,100

ที่มา: www.thaiwarrant.com และ Line : @DW13

คำค้น