หุ้นเทคนิคเด่น – บล.ไอร่า

หุ้นเทคนิคเด่น - บล.ไอร่า ประจำวันที่ 5 ต.ค.63

STA

28.50 บาท เป็นแนวต้าน Triple Top ที่สำคัญ และแข็งแกร่งมากแต่ถ้าสามารถ Break ได้จะเป็นสัญญาณซื้อ ที่จะมีแนวต้านเป้าหมาย หรือ Target ถัดไปที่ 32.00 บาท เป็นอย่างน้อย

กลยุทธ์  รอ Follow Buy เหนือ 28.50 บาทเล่นสั้น

แนวรับ     27.50          26.50

แนวต้าน    30.50          32.00

Stop Loss 26.00 บาท

 

ASIAN

ระดับราคา ได้มีสัญญาณซื้อระลอกใหม่ หลังจาก Break แนวต้านสำคัญที่ 12.00 บาท ขึ้นมา โดยจะมีแนวต้านเป้าหมาย หรือ Target ของสัญญาณซื้อในระลอกนี้ ที่ 13.70 บาท เป็นอย่างน้อย

กลยุทธ์ ทยอยซื้อเล่นรอบเล็ก

แนวรับ     12.30          12.10

แนวต้าน    13.10          13.70

Stop Loss 11.80 บาท

 

BANPU

6.60 บาท เป็นแนวต้าน Neckline ที่สำคัญ และแข็งแกร่งมาก แต่ถ้าสามารถ Break ได้จะเป็นสัญญาณซื้อ ที่จะมีแนวต้านเป้าหมาย หรือ Target ถัดไปที่ 8.00 บาท เป็นอย่างน้อย

กลยุทธ์  รอ Follow Buy เหนือ 6.60 บาทเล่นสั้น

แนวรับ       6.20          6.00

แนวต้าน      7.25          7.80

Stop Loss   5.80 บาท

 

BAM

20.90 บาท เป็นแนวต้านสำคัญที่รอการ Break เพื่อเป็นสัญญาณซื้อระยะสั้นๆ ที่จะมีแนวต้านเป้าหมาย หรือ Target ในการขึ้นรอบนี้ที่ 22.40 บาท เป็นอย่างน้อย

กลยุทธ์  รอ Follow Buy เหนือ 20.90 บาทเล่นสั้น

แนวรับ       20.40          20.20

แนวต้าน      21.40          21.90

Stop Loss   20.00 บาท