สรุปซื้อขายกระดานรายใหญ่วันนี้ TISCO มูลค่าสูงสุด 175.12 ลบ.

สรุปซื้อขายกระดานรายใหญ่วันนี้ TISCO มูลค่าสูงสุด 175.12 ลบ.

หลักทรัพย์ จำนวนรายการ ปริมาณ (หุ้น) มูลค่า (‘000 บาท) ราคาเฉลี่ย
TISCO 5 2,782,200 175,121 62.94
STGT
4 220,000 19,623 89.19
BBL 1 101,000 9,979 98.8
S5013P2012C 1 9,010,000 7,226 0.8
WACOAL 1 120,000 5,520 46
ADVANC 1 30,000 5,205 173.48
GULF 1 145,400 4,433 30.49
TOP 1 122,000 4,300 35.24
BJC
1 90,000 3,195 35.5
MAKRO 1 70,000 3,028 43.25
TU
1 200,000 3,018 15.09
SCB13C2012A 2 7,631,000 2,327 0.3
MAJOR 1 146,700 2,201 15
PTTGC 1 42,000 1,649 39.25
PTT 1 50,000 1,613 32.25
KTB 1 106,800 935 8.75
ICHI 1 20,000 240 12
GL 1 50,000 154 3.08
MFEC 1 27,000 130 4.82