ITD มือทอง! คว้างานก่อสร้างในฟิลิปปินส์ มูลค่าสูง 1.4 หมื่นลบ.

ITD มือทอง! คว้างานก่อสร้างในฟิลิปปินส์ มูลค่าสูง 1.4 หมื่นลบ.

บริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์ จำกัด (มหาชน) หรือ ITD แจ้งว่าเมื่อวานนี้ (8 ต.ค.) บริษัทได้ร่วมลงนามในสัญญาก่อสร้างกับ The Government of the Republic of the Philippines through the Department of Transportation (DOTr) เพื่อดำเนินการก่อสร้างโครงการ the North-South Commuter Railway Project (NSCR-EX) Contract Package CP N-03 สาธารณรัฐฟิลิปปินส์ มูลค่างาน 14,050.82 ล้านบาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

สำหรับลักษณะงานก่อสร้าง ประกอบด้วย งานก่อสร้างอาคารและงานวิศวกรรมโยธาของโครงสร้างสะพาน (Viaduct Structure) ความยาวประมาณ 12 กิโลเมตร รวมถึงการก่อสร้างสถานียกระดับ ที่เมืองแองเจลีส และคลาร์ก สาธารณรัฐฟิลิปปินส์ มีระยะเวลาก่อสร้าง 1,460 วัน

คำค้น