ก้าว

วันนี้เป็นวันหยิ่มซิ้ง เกณฑ์ชะตาชีวิตของคนส่วนใหญ่อยู่ในปานกลาง บางคนมีทางได้อะไรที่ภาคภูมิใจและเกิดความสุขใจอยู่หลายทาง ส่วนธุรกิจประจำวัน การงานที่ทำจะต้องพึ่งปัญญาของตนเองให้มาก ขณะการดำเนินชีวิตประจำวัน ทำอะไรควรมีความยับยั้งชั่งใจตัวเองให้มาก ลาภผลบางคนพอมีทางได้ แต่ระวังได้ง่ายจะเสียง่าย

โหงวเฮ้งหุ้น

สิ่งที่เราทำวันนี้ใครไม่เห็น

สิ่งที่เราอยากจะเป็นดั่งที่หวัง

แต่เราจงขับเคลื่อนสู้ด้วยพลัง

ทุก ๆ ครั้งเราจะก้าวไปกว่าเดิม

วันนี้เป็นวันหยิ่มซิ้ง เกณฑ์ชะตาชีวิตของคนส่วนใหญ่อยู่ในปานกลาง บางคนมีทางได้อะไรที่ภาคภูมิใจและเกิดความสุขใจอยู่หลายทาง ส่วนธุรกิจประจำวัน การงานที่ทำจะต้องพึ่งปัญญาของตนเองให้มาก ขณะการดำเนินชีวิตประจำวัน ทำอะไรควรมีความยับยั้งชั่งใจตัวเองให้มาก ลาภผลบางคนพอมีทางได้ แต่ระวังได้ง่ายจะเสียง่าย

สำหรับหุ้นแนะนำให้ซื้อคือ PTTGC หรือ HUMAN

หุ้นที่ไม่แนะนำลงทุนช่วงนี้คือ TEAM และ EGCO

คติวันนี้ “ความสามารถในความคิดสร้างสรรค์และริเริ่มสร้างสรรค์ในทีมงาน สร้างสิ่งใหม่ ๆ”