สรุปปริมาณการซื้อขาย DW13 (S5013P2012D 906 ล้านหุ้น)

สรุปปริมาณการซื้อขายสูงสุดของ DW13 ที่ออกโดยบริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) ประจำวันที่ 15 ตุลาคม 2563 ดังนี้

อันดับ DW หลักทรัพย์อ้างอิง ปริมาณการซื้อขาย DW13 (หุ้น)
1 S5013P2012D S50Z20 905,794,800
2 S5013P2012C S50Z20 729,021,800
3 S5013P2012E S50Z20 592,698,400
4 S5013C2012F S50Z20 501,850,800
5 S5013C2012E S50Z20 444,465,900

ที่มา: www.thaiwarrant.com และ Line : @DW13

คำค้น