DHOUSE แต่งตั้งอันเดอร์ไรท์เตอร์

DHOUSE แต่งตั้งอันเดอร์ไรท์เตอร์

นายพงศ์พจน์ เลิศรุ้งพร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ร่วมด้วย นายอรรถ เลิศรุ้งพร กรรมการผู้จัดการ บริษัท ดีเฮ้าส์พัฒนา จำกัด (มหาชน) หรือ DHOUSE พร้อมด้วย นายสมภพ ศักดิ์พันธ์พนม ประธานกรรมการ รวมถึง นายเสกสรรค์ ธโนปจัย ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท แอสเซท โปร แมเนจเม้นท์ จำกัด (APM) ในฐานะที่ปรึกษาทางการเงิน และ นายวิชา โตมานะ กรรมการผู้จัดการ สายงานวาณิชธนกิจ บริษัทหลักทรัพย์ ฟิลลิป (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ร่วมลงนามในสัญญาแต่งตั้ง บริษัทหลักทรัพย์ ฟิลลิป (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) เป็นผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายหุ้นสามัญเพิ่มทุน เสนอขายต่อประชาชนเป็นครั้งแรก (IPO)

พร้อมแต่งตั้งบริษัทหลักทรัพย์ โกลเบล็ก จำกัด, บริษัทหลักทรัพย์ เคทีบี ( ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน), บริษัทหลักทรัพย์ ทรีนีตี้ จำกัด บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จำกัด (มหาชน), บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน), บริษัทหลักทรัพย์ ยูโอบีเคย์เฮียน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน ), บริษัทหลักทรัพย์ อาร์เอชบี (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) เป็นผู้ร่วมจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย โดย DHOUSE เตรียมเสนอขายหุ้น IPO จำนวน 217.20 ล้านหุ้น ซึ่งกำหนดราคาขายที่ 0.60 บาทต่อหุ้นและเตรียมเปิดให้จองซื้อวันที่ 16และ 19, 20 ต.ค.นี้

คำค้น