SSP จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563

SSP จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ณ ห้องคริสตัล บอลรูม ชั้น 2 โรงแรมตวันนา แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร เมื่อเร็วๆนี้

กำธร วังอุดม ประธานกรรมการ ร่วมด้วย วรุตม์ ธรรมาวรานุคุปต์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เสริมสร้าง พาวเวอร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ SSP พร้อมคณะกรรมการบริษัทฯ ถ่ายภาพร่วมกันหลังการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 โดยที่ประชุมได้อนุมัติเป็นเอกฉันท์ผ่านทุกวาระและปันผลงวดปี 62 อัตรา 0.11 บาท/หุ้น

ทั้งนี้ บริษัทฯยังได้รายงานผลการดำเนินงานที่ผ่านมา รวมถึงแผนธุรกิจในอนาคต พร้อมตอบข้อซักถามของผู้ถือหุ้นที่มาร่วมประชุม โดยงานดังกล่าวจัดขึ้น ณ ห้องคริสตัล บอลรูม ชั้น 2 โรงแรมตวันนา แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร เมื่อเร็วๆนี้

คำค้น