SUPER เผยโครงการ S2P หยุดผลิตไฟฟ้า หลังน้ำท่วม ไร้กระทบผลประกอบการ เหตุมีประกันคุ้มครอง

SUPER เผยโครงการ S2P หยุดผลิตไฟฟ้า หลังน้ำท่วม ไร้กระทบผลประกอบการ เหตุมีประกันคุ้มครอง

บริษัท ซุปเปอร์ เอนเนอร์ยี คอร์เปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ SUPER เปิดเผยข้อมูลผ่านระบบสารสนเทศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) ระบุว่า เนื่องด้วยเกิดสถานการณ์น้ำท่วมจังหวัดสระแก้วอันเกิดจากมีพายุดีเปรสชั่นและร่องมรสุมพาดผ่าน ทำให้เกิดฝนตกหนักอย่างต่อเนื่องในช่วงปลายสัปดาห์ที่ผ่านมา

โดยเหตุการณ์ดังกล่าวได้ส่งผลกระทบต่อการผลิตไฟฟ้าของโครงการโรงไฟฟ้าของ บริษัท เอส ทู พี อีเนอร์จี จำกัด (S2P) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัท ที่ต.โคกปีฆ้อง อ.เมืองสระแก้ว จ.สระแก้ว จำนวน 6 โครงการ กำลังการผลิตรวม 36 เมกะวัตต์ โดยได้รับผลกระทบจากการที่ฝนตกหนักลงมาอย่างต่อเนื่อง ทำให้ระดับน้ำบริเวณโดยรอบโครงการสูงขึ้นอย่างรวดเร็ว และไหลเข้ามาในพื้นที่โครงการ ดังนั้น บริษัทจึงตัดสินใจไม่ดำเนินการผลิตไฟฟ้าตั้งแต่วันที่ 19 ต.ค. 2563 ที่ผ่านมา เพื่อความปลอดภัยโดยรวม

อย่างไรก็ดี ปัจจุบันจากปริมาณฝนที่เริ่มทยอยลดลง ประกอบกับเจ้าหน้าที่ของโครงการได้พยายามระบายน้ำออกเท่าที่สามารถจะดำเนินการได้ ทั้งการติดตั้งเครื่องสูบน้ำ การทำแนวดิน รวมถึงการขุดลอกทางน้ำเพื่อระบายออกนอกโครงการปริมาณน้ำที่เข้าท่วมในโครงการจึงมีปริมาณลดลงอย่างต่อเนื่อง

ทั้งนี้ ภายหลังน้ำลดแล้ว บริษัทจะเข้าสำรวจความเสียหายและเร่งซ่อมแซมในส่วนที่สามารถใช้งานได้เพื่อให้สามารถกลับมาผลิตไฟฟ้าตามปกติโดยเร็วที่สุด

อย่างไรก็ตาม โครงการทั้งหมดได้ทำกรมธรรม์ประกันภัยความเสี่ยงภัยทรัพย์สิน และกรมธรรม์ประกันภัยธุรกิจหยุดชะงัก โดยขณะนี้บริษัทรับประกันภัยได้รับทราบเหตุการณ์ดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว และบริษัทจะได้ดำเนินการประสานงานกับบริษัทรับประกันภัยในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

สำหรับโครงการของ S2P ที่ได้รับผลกระทบในครั้งนี้มีจำนวนหน่วยการผลิต 36 เมกะวัตต์ คิดเป็นเพียง 2.5% ของกำลังการผลิตรวมทั้งหมดของกลุ่มบริษัท

ทั้งนี้ ปัจจุบัน โครงการอื่นๆของบริษัททั้งในประเทศไทยและประเทศเวียดนาม ยังคงผลิตไฟฟ้าได้ตามปกติ โดยหากมีความคืบหน้าที่สำคัญเพิ่มเติม บริษัทจะรายงานให้รับทราบต่อไป

คำค้น