RT ผนึก APM โรดโชว์ บล.ยูโอบีเคย์เฮียน

RT ผนึก APM โรดโชว์ ณ บริษัทหลักทรัพย์ ยูโอบีเคย์เฮียน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) เมื่อเร็วๆนี้

นายชวลิต ถนอมถิ่น ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ร่วมด้วย นายธีรยุทธ ชูศิลป์ กรรมการ และ นายไชยา วงศ์ลาภพานิช กรรมการ บริษัท ไร้ท์ทันเน็ลลิ่ง จำกัด (มหาชน) หรือ RT พร้อมด้วย นายเสกสรรค์ ธโนปจัย ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท แอสเซท โปร แมเนจเม้นท์ จำกัด (APM) ที่ปรึกษาทางการเงิน ร่วมนำเสนอข้อมูลในการขายหุ้น IPO ของ RT แก่นักวิเคราะห์และเจ้าหน้าที่การตลาด โดยมี นายชัยพัชร์ นาคมณฑนาคุ้ม ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร นายนิติพนธ์ โสภณโภไคย ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ บริษัทหลักทรัพย์ ยูโอบีเคย์เฮียน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ให้การต้อนรับ ณ บริษัทหลักทรัพย์ ยูโอบีเคย์เฮียน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) เมื่อเร็วๆนี้

คำค้น