SFT จัดงาน 1st Trading day

SFT จัดงาน 1st Trading day

นายซุง ชง ทอย ผู้ก่อตั้งและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ร่วมด้วย ดร.กฤษณะ วจีไกรลาศ ประธานกรรมการ บริษัท ชริ้งเฟล็กซ์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) หรือ SFT นายธรัฐพร เตชะกิจขจร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัทหลักทรัพย์ อาร์ เอช บี (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ร่วมพิธีการเปิดซื้อขายหลักทรัพย์เป็นวันแรกในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ เป็นวันแรก โดยมี นายประพันธ์ เจริญประวัติ ผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ และ นายแมนพงศ์ เสนาณรงค์ รองผู้จัดการ หัวหน้าสายงานผู้ออกหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ร่วมเป็นเกียรติในงานดังกล่าว

คำค้น