SEG ตั้ง “ฐากร ปิยะพันธ์” นั่งเก้าอี้ CEO แทน “โชติพัฒน์ พีชานนท์”

SEG ตั้ง "ฐากร ปิยะพันธ์" นั่งเก้าอี้ CEO แทน "โชติพัฒน์ พีชานนท์"

บริษัท เครือไทย โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) หรือ SEG ระบุว่า ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2563 ได้มีมติแต่งตั้ง นายฐากร ปิยะพันธ์ ดำรงตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหาร แทน นายโชติพัฒน์ พีชานนท์ มีผลตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2563 เป็นต้นไป

คำค้น