STI ผนึก “เชียงราย เอเวชั่น โฮลดิ้ง” คุมงานสร้างศูนย์ซ่อมอากาศยานครบวงจร

STI ผนึก "เชียงราย เอเวชั่น โฮลดิ้ง" คุมงานสร้างศูนย์ซ่อมอากาศยานครบวงจร

นายไพรัช เล้าประเสริฐ ประธานกรรมการบริหาร บริษัท สโตนเฮ้นจ์ อินเตอร์ จำกัด (มหาชน) หรือ STI และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท สโตนเฮ้นจ์ จำกัด (STH) ลงนามในสัญญาร่วมกับนางภารดี จงสุขธนามณี ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เชียงราย เอเวชั่น โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) หรือ CAH และทีมงานที่ปรึกษา ที่ให้ทีมงาน STI ออกแบบสถาปัตยกรรมและงานวิศวกรรม รวมถึงบริหารงานก่อสร้าง ศูนย์ซ่อมอากาศยานครบวงจร (Maintenance, Repair, and Overhaul : MRO) ภายใต้กรอบการพัฒนาร่วมของ บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) หรือ AOT

โดยโครงการ MRO แห่งนี้ นับเป็นการลงทุนและดำเนินการโดยองค์กรเอกชนเชิงพาณิชย์อิสระ ก่อสร้างที่สนามบินแม่ฟ้าหลวง  จังหวัดเชียงราย ด้วยความตั้งใจให้เชียงรายเป็นเมืองแห่งอากาศยาน (Aerotropolis) ตามแนวพัฒนาโครงการระเบียงเศรษฐกิจภาคเหนือ

อนึ่ง โครงการ MRO แห่งนี้จะก่อสร้างบนพื้นที่ 80 ไร่ โดยมีอาคารซ่อมบำรุงเครื่องบินขนาดใหญ่ พร้อม อาคาร Workshop, สำนักงาน และศูนย์ฝึกอบรมช่างซ่อมอากาศยานครบวงจร คาดว่าจะกำหนดการก่อสร้างแล้วเสร็จภายในปี 65

คำค้น