RCI กำไรไตรมาส 3 วูบ 60% เซ่นยอดขายลด-กำลังการผลิตหด

RCI กำไรไตรมาส 3 วูบ 60% เซ่นยอดขายลด-กำลังการผลิตหด

บริษัท โรแยล ซีรามิค อุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน) หรือ RCI รายงานผลการดำเนินงานงวดไตรมาส 3/2563 สิ้นสุด 30 ก.ย.2563 มีกำไรสุทธิ ดังนี้

โดยผลการผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 3/2563 สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2563 เทียบกับงวดเดียวกันของปีก่อน มียอดขายสินค้ารวม 230.9 ล้านบาท ลดลง 47.2 ล้านบาทหรือร้อยละ 17 จากการปรับลดกำลังการผลิตเนื่องจากมีการเปลี่ยนเตาเผาใหม่ทดแทนเตาเผาเดิมจึงทำให้ปริมาณการผลิตลดลงร้อยละ 13

คำค้น