สรุปซื้อขายกระดานรายใหญ่วันนี้ INTUCH มูลค่าสูงสุด 82.52 ลบ.

สรุปซื้อขายกระดานรายใหญ่วันนี้ INTUCH มูลค่าสูงสุด 82.52 ลบ.

หลักทรัพย์ จำนวนรายการ ปริมาณ (หุ้น) มูลค่า (‘000 บาท) ราคาเฉลี่ย
INTUCH 1 1,512,700 82,516 54.55
TISCO 1 1,063,700 79,307 74.56
CRC 4 2,200,000 66,800 30.36
MINT 4 2,260,500 51,124 22.62
SCC 1 130,800 47,703 364.7
BDMS 1 1,200,000 25,080 20.9
SCGP <ST>
1 570,000 19,950 35
FTREIT 1 1,000,000 12,900 12.9
SKR 1 2,000,000 12,900 6.45
TASCO
1 500,000 9,100 18.2
AOT 2 130,000 9,046 69.58
TVO 1 200,000 6,300 31.5
IVL 2 199,900 5,447 27.25
CPN 1 100,000 4,900 49
LH 1 486,500 3,644 7.49
PTT 1 94,400 3,549 37.6
KBANK 1 38,800 3,521 90.74
CPF
1 114,800 3,214 28
PSL 1 200,000 1,030 5.15
TRUE-F 1 303,100 915 3.02
SIRI 1 1,100,000 737 0.67