ยึดธรรม

วันนี้เป็นวันธงไชย เลือกเฟ้นฤกษ์ที่ดีแล้ว เหมาะในการมงคลสมรส เปิดกิจการ เข้าบ้านใหม่ ฯลฯ

โหงวเฮ้งหุ้น

จงสนใจในทางที่ย่างก้าว

คิดให้ยาวขาวหยาดสะอาดใส

อย่ากลับกลอกยอกย้อนจนร้อนใจ

ยึดธรรมไว้ให้แท้ดีแน่นอนเอย

วันนี้เป็นวันธงไชย เลือกเฟ้นฤกษ์ที่ดีแล้ว เหมาะในการมงคลสมรส เปิดกิจการ เข้าบ้านใหม่ ฯลฯ

สำหรับหุ้นแนะนำให้ซื้อคือ DCC หรือ ASIAN

หุ้นที่ไม่แนะนำลงทุนช่วงนี้คือ SHANG และ ROCK

คติวันนี้ “ตลาดหุ้นมีโอกาสใหม่ ๆ เสมอ วันพระไม่ได้มีหนเดียว”