สรุปซื้อขายกระดานรายใหญ่ (ภาคเช้า) BJC มูลค่าสูงสุด 7.37 พันลบ.

สรุปซื้อขายกระดานรายใหญ่ (ภาคเช้า) BJC มูลค่าสูงสุด 7.37 พันลบ.

หลักทรัพย์ จำนวนรายการ ปริมาณ (หุ้น) มูลค่า (‘000 บาท) ราคาเฉลี่ย
BJC 3 220,000,000 7,370,000 33.5
BBL 1 3,000,000 337,500 112.5
BBL-F
2 502,000 56,375 112.3
NCAP 1 10,000,000 33,000 3.3
KBAN13C2102A 2 20,000,000 12,400 0.62
CBG 1 100,000 11,700 117
TASCO 1 500,000 9,200 18.4
AOT 2 101,100 6,904 68.28
OSP 1 89,600 3,491 38.96
PTTGC 1 65,000 3,430 52.76
BDMS 1 139,600 3,063 21.94
BGRIM 1 59,300 3,004 50.66