7UP โชว์กำไร 9 เดือนแตะ 112 ลบ. จ่อคว้างานบำบัดน้ำฟาร์มกุ้ง CPF เฟส 3

7UP โชว์กำไร 9 เดือนแตะ 112 ลบ. จ่อคว้างานบำบัดน้ำฟาร์มกุ้ง CPF เฟส 3

นายสิทธิชัย กฤชวิวรรธน์ ประธานกรรมการบริหารของบริษัท เซเว่น ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน) หรือ 7UP เปิดเผยถึงผลประกอบการของบริษัทฯในงวด 9 เดือนแรกของปี 2563 ว่า มีรายได้รวม 998.47 ล้านบาท คิดเป็นอัตราการเติบโต 17.82% เมื่อเทียบกับงวดเดียวกันของปีก่อนหน้า และมีผลกำไรสุทธิ 112.70 ล้านบาท คิดเป็นอัตราการเติบโต 12.32% เมื่อเทียบกับงวดเดียวกันของปีก่อนหน้า

ผลประกอบการของบริษัทฯ โดยหลักมาจากธุรกิจLPGและน้ำมัน โดยมีรายได้จำนวน 530.64 ล้านบาท และมีกำไรขั้นต้นจำนวน 90 ล้านบาท รายได้จากการจำหน่ายวิทยุและระบบวิทยุสื่อสารและรายได้จากการติดตั้งระบบวิทยุสื่อสาร จำนวน 237.32 ล้านบาท รายได้จากการผลิตและจำหน่ายไฟฟ้าจำนวน 16.97 ล้านบาท

ขณะเดียวกันพบว่าธุรกิจบำบัดน้ำสร้างรายได้ให้กับบริษัทฯ 41.74 ล้านบาท แต่พบว่ามีกำไรขั้นต้นสูงถึงจำนวน 23 ล้านบาท และบริษัทฯได้เล็งเห็นโอกาสทางธุรกิจและพยายามขยายฐานรายได้ในส่วนนี้ให้เพิ่มมากขึ้น จากปัจจุบันรับงานบำบัดน้ำในฟาร์มกุ้งให้กับบริษัท เครือเจริญโภคภัณฑ์ จำกัด(มหาชน) หรือCPF จำนวน 2 เฟส รวมจำนวน 64,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน และคาดว่าจะได้รับงานในเฟสที่ 3 อีก 60,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน

“ท่ามกลางสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจของประเทศ จนต้องปรับลดประมาณการการเติบโตของเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่อง แต่บริษัทฯมุ่งเน้นลงทุนธุรกิจสาธารณูปโภค โดยเฉพาะธุรกิจเกี่ยวกับน้ำ เนื่องจากเห็นว่าเป็นธุรกิจพื้นฐานสำคัญของประเทศ และเป็นกลุ่มธุรกิจไม่กี่กลุ่มที่จะสามารถรักษาการเติบโตได้ สะท้อนให้เห็นว่าแผนยุทธศาสตร์ของบริษัทฯที่วางไว้ ดำเนินมาถูกทาง และบริษัทฯยังคงมุ่งมั่นมองหาโอกาสการลงทุนในธุรกิจสาธารณูปโภค หรือธุรกิจเกี่ยวเนื่องต่อไป”

คำค้น