BIG เข้าซื้อกิจการ “พิคคาซัส” ลุยขยายธุรกิจขาย-เช่ากล้องถ่ายรูป

BIG เข้าซื้อกิจการ "พิคคาซัส" ลุยขยายธุรกิจขาย-เช่ากล้องถ่ายรูป

บริษัท บิ๊ก คาเมร่า คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ BIG แจ้งว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2563 ได้มีความเห็นชอบให้เข้าซื้อหุ้นสามัญของบริษัท พิคคาซัส จำกัด ในอัตราส่วน 100% ของจำนวนหุ้นทั้งหมดมูลค่า 10,000 บาทจากผู้ถือหุ้นเดิม

โดยบริษัท พิคคาซัส จำกัด ประกอบธุรกิจเป็นผู้จัดจำหน่ายสินค้าประเภทกล้องถ่ายภาพ , อุปกรณ์ถ่ายภาพ และนำเข้ามาเพื่อจำหน่ายซึ่งสินค้าประเภทกล้องถ่ายภาพ , อุปกรณ์ถ่ายภาพ อีกทั้งยังให้บริการรับซ่อมกล้องถ่ายภาพ, อุปกรณ์ถ่ายภาพ ตลอดจนรับซื้อ ให้เช่า และขายกล้องถ่ายภาพ และอุปกรณ์ถ่ายภาพมือสอง

ทั้งนี้ บริษัทฯ มีความประสงค์ที่จะขยายธุรกิจเพิ่มขึ้น เพื่อรองรับการเป็นผู้จัดจำหน่ายสินค้าประเภทกล้องถ่ายภาพ , อุปกรณ์ถ่ายภาพ และนำเข้ามาเพื่อจำหน่ายซึ่งสินค้าประเภทกล้องถ่ายภาพ , อุปกรณ์ถ่ายภาพ อีกทั้งยังให้บริการรับซ่อมกล้องถ่ายภาพ ,อุปกรณ์ถ่ายภาพ ตลอดจนรับซื้อให้เช่า และขายกล้องถ่ายภาพ และอุปกรณ์ถ่ายภาพมือสอง

 

 

 

คำค้น