สรุปซื้อขายกระดานรายใหญ่วันนี้ STGT-F มูลค่าสูงสุด 169.15 ลบ.

สรุปซื้อขายกระดานรายใหญ่วันนี้ STGT-F มูลค่าสูงสุด 169.15 ลบ.

หลักทรัพย์ จำนวนรายการ ปริมาณ (หุ้น) มูลค่า (‘000 บาท) ราคาเฉลี่ย
STGT-F 1 2,349,300 169,150 72
BBL
2 1,298,000 152,167 117.23
S & J 1 5,280,121 134,696 25.51
PTT 2 2,085,400 80,472 38.59
TPCORP 1 7,168,500 75,126 10.48
IRPC 2 26,000,000 69,540 2.67
NEX-W2 1 12,000,000 52,800 4.4
CRC 2 1,200,000 37,200 31
BH 2 305,000 32,025 105
TNL 1 1,700,000 30,685 18.05
KBANK-F 1 326,500 30,588 93.68
CBG 1 200,000 23,500 117.5
BDMS 1 901,900 20,248 22.45
KBANK
2 207,400 16,534 79.72
AOT 1 242,200 16,167 66.75
CPF 1 500,000 13,650 27.3
DTAC 2 400,000 13,375 33.44
TPIPP
1 2,500,000 10,710 4.28
PTTG13C2103A 1 10,000,000 4,900 0.49
MINT-F
1 197,100 4,681 23.75
TOP 1 77,500 3,681 47.5
GULF 1 101,100 3,614 35.75
TOPP 1 22,800 3,420 150
BANP13C2102A 1 3,219,000 1,159 0.36
TRUE-F 1 303,100 927 3.06
BEM 1 93,400 855 9.15
CENT28C2103L 1 1,000,000 333 0.33
MAX 1 7,048,800 88 0.01
INTUCH-F 1 27 1 54