สรุปปริมาณการซื้อขาย DW13 (S5013P2103B 1220 ล้านหุ้น)

สรุปปริมาณการซื้อขายสูงสุดของ DW13 ที่ออกโดยบริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) ประจำวันที่ 18 พฤศจิกายน 2563 ดังนี้

อันดับ DW หลักทรัพย์อ้างอิง ปริมาณการซื้อขาย DW13 (หุ้น)
1 S5013P2103B S50Z20 1,219,867,200
2 S5013C2012D S50Z20 965,703,100
3 S5013P2103A S50Z20 912,616,200
4 S5013C2012C S50Z20 507,306,100
5 S5013P2103C S50Z20 460,145,600

ที่มา: www.thaiwarrant.com และ Line : @DW13

คำค้น