สรุปปริมาณการซื้อขาย DW13 (S5013P2103B 1190 ล้านหุ้น)

สรุปปริมาณการซื้อขายสูงสุดของ DW13 ที่ออกโดยบริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) ประจำวันที่ 19 พฤศจิกายน 2563 ดังนี้

อันดับ DW หลักทรัพย์อ้างอิง ปริมาณการซื้อขาย DW13 (หุ้น)
1 S5013P2103B S50Z20 1,190,025,400
2 S5013P2103A S50Z20 907,441,400
3 S5013P2103C S50Z20 867,101,700
4 S5013C2012C S50Z20 690,045,900
5 S5013C2103C S50Z20 440,754,700

ที่มา: www.thaiwarrant.com และ Line : @DW13

คำค้น