สรุปซื้อขายกระดานรายใหญ่ (ภาคเช้า) SCC มูลค่าสูงสุด 187 ลบ.

สรุปซื้อขายกระดานรายใหญ่ (ภาคเช้า) SCC มูลค่าสูงสุด 187 ลบ.

หลักทรัพย์ จำนวนรายการ ปริมาณ (หุ้น) มูลค่า (‘000 บาท) ราคาเฉลี่ย
SCC 1 500,000 187,000 374
MINT 2 3,220,000 82,110 25.5
AWC 1 5,000,000 24,100 4.82
JR
1 1,667,700 12,793 7.67
MAX 1 2,000,000 24 0.01
BBL-F 1 67 8 121.5