สรุปซื้อขายกระดานรายใหญ่ (ภาคเช้า) KBANK มูลค่าสูงสุด 338.25 ลบ.

สรุปซื้อขายกระดานรายใหญ่ (ภาคเช้า) KBANK มูลค่าสูงสุด 338.25 ลบ.

หลักทรัพย์ จำนวนรายการ ปริมาณ (หุ้น) มูลค่า (‘000 บาท) ราคาเฉลี่ย
KBANK 3 3,000,000 338,250 112.75
WHART 1 3,000,000 38,700 12.9
AJ 1 1,000,000 17,800 17.8
TLGF 1 1,000,000 17,800 17.8
PB 1 150,000 10,538 70.25
W 1 50,000,000 10,500 0.21
MAX
1 2,000,000 27 0.01