WHA ซื้อหุ้น “เคดับบลิวเอส 25” 50% ลุยก่อสร้าง-บริหารจัดการพื้นที่สำนักงาน-อสังหาฯ

WHA ซื้อหุ้น “เคดับบลิวเอส 25” 50% ลุยก่อสร้าง-บริหารจัดการพื้นที่สำนักงาน-อสังหาฯ

บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ WHA ระบุว่า บริษัท ดับบลิวเอชเอ อะไลแอนซ์ จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ ได้ตกลงเข้าลงทุนซื้อหุ้นในบริษัท เคดับบลิวเอส 25 จำกัด จากบริษัท เค ดับบลิว แคปปิตอล จำกัด เป็นจำนวน 4,999 หุ้น คิดเป็นอัตราร้อยละ 49.99 ของทุนจดทะเบียน ในราคามูลค่า 499,900 บาท เพื่อดำเนินธุรกิจพัฒนา ก่อสร้าง บริหารจัดการ พื้นที่อาคารสำนักงานและโครงการอสังหาริมทรัพย์

คำค้น