สรุปซื้อขายกระดานรายใหญ่วันนี้ BJC มูลค่าสูงสุด 907.80 ลบ.

สรุปซื้อขายกระดานรายใหญ่วันนี้ BJC มูลค่าสูงสุด 907.80 ลบ.

หลักทรัพย์ จำนวนรายการ ปริมาณ (หุ้น) มูลค่า (‘000 บาท) ราคาเฉลี่ย
BJC 4 25,226,200 907,804 35.99
ACE 1 70,000,000 252,000 3.6
CPALL 10 1,220,600 71,499.90 58.58
DELTA 2 81,600 45,696 560
PSTC
2 24,000,000 43,200 1.8
CK 1 2,536,600 42,108 16.6
TPRIME 3 3,000,000 34,500 11.5
PTT 2 727,000 29,907 41.14
MEGA 1 671,700 24,517 36.5
ICHI 1 2,247,000 21,738 9.67
TTW 3 1,642,200 20,378.24 12.41
SPI 1 300,000 18,600.00 62
MBK 1 1,425,000 18,383 12.9
ADVANC 1 98,800 17,488 177
SPRC 1 2,182,300 17,140.88 7.85
SCC 1 44,700 16,718 374
OSP 1 438,800 15,561.03 35.46
EGCO 1 80,000 15,480 193.5
PTTGC 3 239,000 14,280 59.75
BFIT 1 463,400 14,018 30.25
STA 1 499,400 12,860 25.75
BBL-F 1 100,000 11,900 119
GVREIT 1 1,000,000 11,900 11.9
AEONTS 1 54,700 10,940 200
TQM 3 66,500 8,412 126.5
AOT 1 128,100 7,878 61.5
AIMIRT 1 500,000 6,200 12.4
IVL13C2104A
1 20,000,000 6,200 0.31
DIF 1 340,100 4,999 14.7
BAM
1 209,800 4,616 22
AH 1 227,600 4,142 18.2
BBL 1 31,500 3,717.00 118
IVL 1 80,500 3,498 43.45
PTTEP 1 35,500 3,372.50 95
RATCH 1 57,400 3,143 54.75
COM7
1 77,900 3,058 39.25
AI 1 1,535,700 3,056.04 1.99
BDMS 1 142,600 2,894.78 20.3
SCB
1 30,400 2,592 85.25
BAY 1 55,500 1,803.75 32.5
SCGP 1 38,500 1,588 41.25
AWC
1 287,100 1,326 4.62
BCP 1 63,500 1,270 20
BGRIM
1 23,300 1,182 50.75
BEM 1 137,100 1,158.50 8.45
GPSC13C2103A 1 1,261,000 1,047 0.83
TOA 1 28,100 941.35 33.5
TOP 1 18,200 933 51.25
BH 1 7,000 858 122.5
TASCO 1 42,200 734.28 17.4
VGI 1 77,200 506 6.55
AJ 1 23,600 455.48 19.3
BPP 1 27,300 417.69 15.3
JMART 1 20,000 408.00 20.4
WHA 1 134,100 397 2.96
MAX 2 30,000,000 360.00 0.01
CIMBT 1 263,100 158 0.6
MINT
1 4,600 115 25