10 หุ้นพุ่งแรง 3 วันทะลุ 5% พบทำ “Block Trade-DW” อื้อ! เสี่ยงเจอแรงขาย-เคลื่อนไหวผันผวน

10 หุ้นพุ่งแรง 3 วันทะลุ 5% พบทำ “Block Trade-DW” อื้อ! เสี่ยงเจอแรงขาย-เคลื่อนไหวผันผวน

“ข่าวหุ้นธุรกิจออนไลน์” ได้ทำการสำรวจรวบรวมข้อมูลราคาหุ้นบริษัทหลักทรัพย์ที่มีการปรับตัวขึ้นอย่างมีนัยสำคัญในช่วงวันที่ 4 ม.ค.-6 ม.ค.2564 โดยคัดเลือกหุ้นใน SET50 ที่ปรับตัวขึ้นเกิน 5% และนำข้อมูลการซื้อขายผ่าน Block Trade หรือการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Futures) ประเภท Single Stock Futures (SSF) และเป็นหลักทรัพย์ที่มีสัญญา DW หรือ Derivative Warrant มาประกอบ

โดยคาดการณ์ว่าสาเหตุที่ราคาหุ้นมีการเคลื่อนไหวอย่างผันผวนมีสาเหตุมาจากการที่ บจ.ที่มีการทำ Block Trade และยังเหลือสถานะคงค้าง DW สูง ส่งผลให้ราคาหุ้นในกระดานซื้อขายปกติมีความผันผวนสูงตาม

ทั้งนี้เนื่องจากการลงทุนประเภทนี้จัดเป็นกลุ่มที่มีผลตอบแทนสูง แต่มีความเสี่ยงสูงเช่นกัน โดย Block Trade นั้น นักลงทุนต้องมีการวางหลักประกันเพื่อทำการเปิดสัญญาซื้อหรือขาย และจะถูกเรียกหลักประกันเพิ่มเติม (Margin Call) ถ้าหากราคาหุ้นเคลื่อนไหวผิดทิศทาง ซึ่งจะนำไปสู่การถูกบังคับขายหุ้น (Force Sell) ได้

ดังนั้นกรณีที่นักลงทุนนำเงินมาวางเพิ่มไม่ทันหรือไม่เพียงพอ และจะทำให้เกิดความเสียหายเป็นอย่างมาก อย่างไรก็ตาม Block trade จะทำให้นักลงทุนนั้น สามารถทำกำไรได้ค่อนข้างมาก เมื่อเทียบกับต้นทุน แต่ก็สามารถทำให้ขาดทุนได้จำนวนมากเช่นเดียวกัน

ขณะที่อายุคงเหลือของ DW แต่ละซีรีย์จะมีผลต่อราคา Call DW และ Put DW ไปในทิศทางเดียวกัน คือ เมื่ออายุคงเหลือลดลง จะส่งผลให้ราคาทั้ง Call DW และ Put DW ปรับตัวลดลง ดังนั้นหากเวลาคงเหลือน้อยราคาจะลดลงอย่างรวดเร็ว ดังนั้น นักลงทุนจึงต้องเร่งขาย DW ออกมาเมื่อใกล้ถึงวันหมดอายุ และจะส่งผลต่อการเคลื่อนไหวของราคาหุ้นในกระดานได้

ทั้งนี้จากการรวบรวมข้อมูลวันที่ 4-6 ม.ค.2564 พบว่า บจ.ที่มีการปรับตัวขึ้นสูงสุด 10 อันดับแรก ประกอบด้วย EA ,DELTA, KTC ,BGRIM ,TOP ,GPSC ,CPF, TMB ,PTTEP และ GULF

ทั้งนี้จะเห็นว่าราคาหุ้นในกลุ่ม SET50 เคลื่อนไหวอย่างมีนัยสำคัญ และมีสถานะคงค้างของ DW อยู่จำนวนมาก ซึ่งเมื่อใกล้วันหมดอายุของ DW ซีรีย์ต่างๆ นักลงทุนจะเร่งขายออกมาในกระดาน

ขณะที่ “Block Trade” เป็นการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Futures) ประเภท Single Stock Futures (SSF) ที่อ้างอิงหุ้นใน SET50 และ SET100 โดยใช้วิธีการจับคู่ซื้อขายที่ราคาและจำนวนสัญญาที่ตกลงกันไว้ โดยมีผู้ดำเนินการคือ บริษัทหลักทรัพย์ (บล.) โดยบล.จะเป็นคู่สัญญาให้กับผู้ลงทุน ภายใต้เงื่อนไขต้องซื้อจำนวนขั้นต่ำตามเกณฑ์ที่ตลท.กำหนด และบล.จะปิดความเสี่ยงด้วยการเข้าซื้อหุ้นบนกระดาน

*ทั้งนี้ข้อมูลที่มีการนำเสนอข้างต้น เป็นเพียงข้อแนะนำจากข้อมูลพื้นฐานเพื่อประกอบการตัดสินใจของนักลงทุนเท่านั้น และมิได้เป็นการชี้นำ หรือเสนอแนะให้ซื้อหรือขายหลักทรัพย์ใดๆการตัดสินใจซื้อหรือขายหลักทรัพย์ใดๆ ของผู้อ่าน ไม่ว่าจะเกิดจากการอ่านบทความในเอกสารนี้หรือไม่ก็ตาม ล้วนเป็นผลจากการใช้วิจารณญาณของผู้อ่าน

คำค้น