“สุขสันต์” ขายบิ๊กล็อต CHAYO ให้ “สุระ-นพ.พงศ์ศักดิ์” รวม 9.5% รับเงินกว่า 500 ลบ.

“สุขสันต์” ขายบิ๊กล็อต CHAYO ให้ “สุระ-นพ.พงศ์ศักดิ์” รวม 9.5% รับเงินกว่า 500 ลบ.

บริษัท ชโย กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) หรือ CHAYO ระบุว่า บริษัทได้รับแจ้งจากผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท คือ นายสุขสันต์ ยศะสินธุ์ ได้ทำการขายหุ้นสามัญของ CHAYO จำนวน 67 ล้านหุ้น คิดเป็นร้อยละ 9.50 ของหุ้นที่ชำระแล้วหรือมีสิทธิออกเสียง ผ่านตลาดหลักทรัพย์ (Big Lot) ให้กับนายสุระ คณิตทวีกุล จำนวน 33.50 ล้านหุ้น คิดเป็นร้อยละ 4.75 ของหุ้นที่ชำระแล้ว และนพ.พงศ์ศักดิ์ ธรรมธัชอารี จำนวน 33.50 ล้านหุ้น คิดเป็นร้อยละ 4.75 ของหุ้นที่ชำระแล้ว ในราคา 7.65 บาท (คำนวณจากราคาเฉลี่ยถ่วงนำหนัก 7 วันทำการย้อนหลัง ระหว่างวันที่ 4-12 ม.ค.2564 ลด 5%) คิดเป็นมูลค่ารวม 512.55 ล้านบาท

ทั้งนี้การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างการถือหุ้นในครั้งนี้ ไม่มีผลกระทบต่อโครงสร้างการบริหารจัดการ ตลอดจนนโยบายการดำเนินธุรกิจของบริษัทแต่อย่างใด

โดย นายสุขสันต์ ยศะสินธุ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร CHAYO  เปิดเผยว่า การขายหุ้นของบริษัทฯ ในครั้งนี้ ไม่มีผลกระทบต่อโครงสร้างการจัดการและนโยบายการดำเนินธุรกิจของบริษัทแต่อย่างใด ย้ำโอกาสในธุรกิจบริหารหนี้มีแนวโน้มขยายตัว และแผนการลงทุนของ CHAYO ด้วยฐานทุนที่แข็งแกร่ง จะสนับสนุนให้ในปี 2564 เป็นปีที่ดีและเติบโตได้อย่างต่อเนื่อง รวมถึง การทำ Big Lot ในครั้งนี้ ถือเป็นการสะท้อนคามเชื่อมั่นในธุรกิจของ CHAYO ได้เป็นอย่างดี

“การขาย Big Lot ในครั้งนี้ เราเล็งเห็นถึงโอกาสในการผนึกกำลังร่วมกัน เพราะทั้ง 2 ท่าน เป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ และเชื่อมั่นว่าการลงทุนในครั้งนี้เป็นการลงทุนในระยะยาว โดยคุณสุระ เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่และผู้บริหาร บริษัท คอมเซเว่น จำกัด (มหาชน) หรือ COM7 เช่นเดียวกับ นายแพทย์พงศ์ศักดิ์ ถือหุ้นอันดับ 2 ใน COM7 นอกจากนี้มีโอกาสในการ synergy ต่อยอดธุรกิจร่วมกัน เพราะนอกเหนือจากการเติบโตของ CHAYO ที่โดดเด่นต่อเนื่องทุกปีแล้ว ในปลายปีที่ผ่านมาเราย้ายเข้าไปในตลาด SET เพิ่มความน่าสนใจในการลงทุนให้กับนักลงทุนสถาบัน อีกทั้ง ยังมีนโยบายการจ่ายปันผลตอบแทนผู้ถือหุ้นของเราอย่างสม่ำเสมอ”  นายสุขสันต์กล่าว

สำหรับโครงสร้างการถือหุ้น ณ วันที่ 14 ม.ค.2564 เป็นดังนี้

อนึ่ง เมื่อวานนี้ (13 ม.ค.) มีรายการซื้อขายบิ๊กล็อตหุ้น CHAYO จำนวน 67 ล้านหุ้น ที่ราคาเฉลี่ย 7.65 บาท/หุ้น คิดเป็นมูลค่า 512.55 ล้านบาท

สำหรับนายสุระ และนพ.พงศ์ศักดิ์ เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ในริษัท คอมเซเว่น จำกัด (มหาชน) หรือ COM โดยตามข้อมูลตลาดหลักทรัพย์ฯ ณ วันที่ 11 พ.ค.63 นายสุระ ถือหุ้นใน COM7 จำนวน 25.05% และนพ.พงศ์ศักดิ์ ถือหุ้น 16.79%

คำค้น